Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Het huidige Nederland heeft geen militaristische houding. Heeft het nooit gehad. Als klein land verdedigden we ons altijd tegen invallen uit grote buitenlanden. Duitsland, Frankrijk, Spanje. Zelf gingen we nooit op pad om België, Luxemburg te veroveren, of Denemarken en Noorwegen, laat staan de grote Westeuropese staten. Maar de koloniën dan? Dat betrof zwakke, makkelijk in te nemen wingewesten, maar nauwelijks militaire invallen op grote schaal. Het waren veroveringen a la Columbus. Een paar schepen en een paar honderd soldaten en hupsakee, een heel continent onder je bevel. Enu lekker handelen.
De aanval in de Tweede Wereldoorlog door Duitsland duurde 5 dagen. We spraken achteraf van een zeer kwetsbaar leger ofwel 'het gebroken geweertje.' Welaan dat zijn we nu nog. Die twee doden door een ontplofte granaat is nog steeds een vorm van 'gebroken geweertje'. Materieel dat het niet goed doet, omdat we in feite al decennia ons leger ondermaats behandelen en niewt van het beste materieel voorzien dat bij een echte oorlog hoort

Ben ik voor militaire execellentie en topwapens en een optimaal voorbereid en uitgerust leger? Nee! Maar als we dan toch besluiten tot een leger met een werkbare kern van niveau, dan moet daar een ander bedrag naartoe dan 8 of 7 miljard euro. Bedenk er wordt al een half miljard gevraagd of geboden voor 1 voetballer. Navranter kan de realiteit niet zijn. Conclusie: Nederland zoekt militair geen scorende spitsen op dat niveau en voor een legerelftal voor die hoge bedragen.

We kunnen Hennis alles verwijten en haar aftreden vandaag respecteren, maar uit het loutere feit van de huidige staat van dienst (materieel en personeel) van het leger blijkt zonneklaar dat we geen militairen meer hebben. Echte kerels hadden allang de zaak overgenomen. Huh! jazeker, kijk maar naar de verhoudingen regering en leger elders in de wereld. Nederland houdt niet van militair gedrag. Je kunt Hennis verwijten dat zij niet op die manier naar onze nationale persoonlijkheid heft gekeken. Omdat we Nederlanders zijn? Eeen beetje maar meer omdat we zeer realistisch zijn: 17 miljoen, van wie veel kinderen en ouden van dagen tegenover vokeren met 80 miljoen, 250 miljoen of meer dan een miljard mensen en met mogelijk veroveringszucht meer dan verdedigingsnoodzaak, dat gaan we niet redden. Dat heet Hollandse nuchterheid. Wij geven het op zonder dat er een schot wordt gelost. Omdat wij geloven in andere manieren om de wereld in vrede en harmonie te laten bestaan. Missies naar het buitenland gaan ook nooit vergezeld van de opdracht 'en nu die rotzooi daar opruimen en wel op de snelste en meest doelmatige manier. We hebben geen zin in langgerekte kazerneverblijven daar of een houding van alleen schieten als er op jou geschoten wordt en voor scholenbouw zijn jullie niet in de militaire wieg gelegd.' Nogmaals het poldermodel zit ons inmiddels in de genen.

Wil Hennis of welke voorganger dan wel nakomeling het goed doen, dan had het budget naar ministens 15 miljard gemoeten of naar een beleid voor oprichting van een geïntegreerd EU-leger. Maar dat stond niet in het kabinetsbeleid of de vorige formatie-afspraken. Ook nu niet trouwens. Het leger sukkelt voort, omdat wij dat de voorkeur geven boven bezuinigingen op sociale zaken, zorg of onderwijs.

De eerste de beste idoot geworden Amerkaan heft meer wapentuig dan een bataljon Nederlandse soldaten, lijkt het. Nee, de Nederlandse soldaten behoren bij ons zorgstelsel. Zij helpen bij alledaagse rampen. Of als het agenten over de schoenen loopt met straattuig, dan willen de Jongens van de Wit nog wel eens successen boeken. Het is allemaal van het soort maatregelen als ‘komt er een kernaanval kruip dan onder de trap en zet een vergiet of pan op uw hoofd.’ (Echt, in de zestiger jaren).

Nooit las ik” valt een ander land ons aan, sluit dan de deuren en ramen en doe de gordijnen dicht, opdat u niet hoort of ziet hoe ons leger binnen de korste keren de tegenstander in de pan hakt.’

Ben ik anti-leger? Ik bracht mijn dienstplicht door bij de luchtmacht. 23 Maanden en zwaaide af als tweede luitenant. Na mijn opleiding bracht ik vooral mijn dagen door op de instructievliegbasis Woensdrecht met andere dienstplichtige officieren en de sportinstructeurs. Vooral met volleyballen, waarmee we overigens Nederlands militair kampioen werden. Mooi toch.militaire dienst op die manier paste wel bij mij. En granaatwerpen? Dat kon ik uitstekend , maar dat was vooral het gevolg van mijn training bij Sparta-honkbal.

Interessante artikelen

Wat is het doel van het leven? is één van de meest gestelde vragen en niet alleen in de dagelijkse omgang, maar ook in de weten schappen, te beginnen met de filosofie. Dat we het nog steeds niet te we


Is er een alternatief voor het klassieke tweespan goed-en-kwaad? Ook wel te ontmoeten in de gedaante van licht versus donker. Of in het religieuze strijdduo het vrome versus het ketterse. Waarom houdt