Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Als grote maatschappelijke vraagstukken opspelen en er een impasse ontstaat in de gewenste vooruitgang volgt de roep om een daadkrachtige leider. Waaraan die moet voldoen melden de roepers en de media niet. Of die leider vooral krachtdadig links moet zijn of juist spierballenrechts zeggen die media er niet bij.Ook zij kunnen de resultaten niet voorzien. In de kiezende samenleving zijn per definitie de meningen verdeeld. Ik durf te beweren dat Wilders meer gewenst is met sommige standpunten dan Rutte v0or veel Nederlanders. Maar elke keer weer krijgen die NL-ers koude voeten in het stemhokje.Men heeft toch uiteindelijk voorkeur voor een wat milde leider en geen potentaat.

Rutte is bepaald geen sterke leider met een uitgesproken visie of voorkeur of het moet 'kalm aan, dan breekt het lijntje niet' zijn'. Het is een man van het diplomatieke midden met een niet zo hoge voorstanderspositie voor de sociale, arbeidsachtige gemeenschap en een uitgesproken tussenpositie als het om immigratie handelt. In Amerika wil men een sterke leider. In de UK ook, May wordt zo niet beschouwd. Graag ook in Duitsland en Spanje. In Rusland is die er, maar die zien we niet zitten en de inrichting van het land ook niet. In China is die er, maar ja, is dat wel evenwichtig.? In Indonesië zit een leider met uitgesproken meningen. Zo ook in Iran. Echter, zodra er een meneer, soms een mevrouw, met spierballen opstaat   rollen de betitelingen van dictator door de beschouwingen en columns.

Wat willen we nu? Een daadkrachtige leider of een zwalker. Een wilskrachtige en onverzettelijke figuur of eigenlijk iemand die wij in de Nederlandse media wel zien zitten. Iemand die de kerk in het midden houdt. Onder het mom je krijgt toch niet iedereen onder een paraplu.

Zie de natuur. Kuddes hebben 1 leider. Die bepaalt de weg. Die is de eerste die wordt aangevallen van buitenaf door een rivaal en uitgedaagd en die zich moet verdedigen. Opvallend hé, vrijwel nooit spreken we van een leider-regering. Een groep van mensen die de goede weg met kracht wil voorgaan. Leiderschap vereist een eerste grootste en sterkste, maar eigenlijk zijn we onze westerse maatschappij het punt voorbij waarbij we geloven in dat politieke godendom van de enkeling. Niemand kan zo sterk genoeg en in de ogen van iedereen wijselijk zijn.

Wij willen een topcensus-leider. Maar wat is het zichtbare resultaat? Niet langer is het poldermodel in de buurt van het wensdom en wel dichtbij de weg van de individuele wens gehoord willen worden. Hoe worden tien ikkies een wij? Kan alleen een enkele leider dit en altijd met het leger achter zich, omdat daar nog groepsgehoorzaamheid bestaat? Mensen vormen x-kuddes in één leefgebied. Maar dan zonder grote leiders, waarbij sommige volksmenners worden weggezet in de rechtse of linkse hoek en dus verwerpelijke hoek. Het wordt eens tijd dat journalisten een doorslaggevende conferentie houden. Wat verstaan zij onder een sterke leider, zou het thema moet zijn. En wie zou dit zoal kunnen zijn? Zolang de pers, de media verdeeld zijn op dit vraagstuk, houden wij de mozaïek. Laten zij dan ook niet langer zeuren dat sommige situaties vragen om een grote leider. Die willen zij zelf niet.

Interessante artikelen

Als Plutonen langs de aarde scheren, zouden ze van de ene verbazing in de andere vallen. Afgezien van bergen, ijsvlaktes en veel water zouden zij immaterieel het volgende aantreffen en rapporteren. “E


Zie nu met de resultaten.

De driedaagse conferentie in het Vaticaan over kindermisbruik houdt de wereld in gespannen afwachting. Het misbruik wordt uitvergroot door het boek Sodoma.. Het lovergrote d