Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

 Grote vraagstukken houden de mnensheid bezig sinds hun bestaan. In toenemende mate sedert onze kennis als zodanig groeide en specifiek van de wereld als geheel. Dat zijn in eerste categorie het klimaat, oorlogen, honger, ziektes en armoede. Het zijn geen specifiek menselijke problemen. Ook dieren en planten worstelen ermee/ Het gaat dan om regionale natuurrampen en weersveranderingen, onderlinge overlevingsstrijd, gebrek aan voedsel en voldoende leefruimte.

Dat deze smarten alle levensvormen teisteren is een schrale troost. Het duidt er in eerste instantie op, dat de immateriële wereld, het dingenuniversum, geen bewuste activiteiten kent die zich bekommeren om biologische verschijnselen. Wij staan in dit opzicht op onszelf.

Behalve deze majeure vraagstukken doen zich in de tweede categorie uiteenlopende onderwerpen voor die een tijdelijk karakter hebben en zich in daartoe lenende periodes opkomen. In deze tijd zijn dit thema’s als de me-too bewustwording, de aanval op de tabaksverslaving, de suikergevaren en de genderdiscussie.

Hoe een en ander zal uitpakken in blijvende veranderingen valt nog af te wachten. Ook of de continentale ongerustheid zal uitgroeien tot mondiale wijzigingen van permanente aard. Feit is wel, dat het enorme tempo van de verspreiding van de nieuwe informatiemedia anders dan vroeger van min of meer regionale kwesties snel wereldompsannende infecties maakt.

Ik waag me niet aan voorspellingen. Wel aan uitkomsten die we in het verleden bijna wetmatig zagen optreden. De actuele discussies en bezorgdheden zullen plaatsmaken voor nieuwe. Wat ik constateer is de tendens de problemen te individualiseren ofte wel de verantwoordelijkheden bij elk persoon zelf te leggen en derhalve ook het dragen van de consequenties. Wie rookt en ziek wordt zal de kosten etcetera hiervan niet langer op het collectief kunnen afwentelen. Als we roken zien als persoonlijk op te lossen verslaving zal de discussie over drank niet achterblijven. Ik kom op deze ontwikkelingen nog terug. Eigen verantwoordelijkheid knabbelt aan het collectief. Er valt dan minder af te schuiven.

Interessante artikelen

Groningen aardgas (3) : ideeën

 Er kan lang en breed over worden gesproken, maar de bevingen zijn niet af te wenden, hooguit de kracht en frequentie. Een plaatselijke productiedaling, noch een forse,


Deze week leg ik u een eenvoudig schema voor, dat echter wel aangeeft hoe buitengewoon moeilijk het is om te communiceren ofwel om bij ontvangers het imago of oordeel te verbeteren en op niveau duurza