Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

De aanslag met zenuwgas op een Russische oud-spion levert een conflict op, dat kan uitgroeien tot een verregaande vorm van handjedrukken tussen twee grote landen met alle gevolgen van dien. Maar wat weten we tot nu toe nu eigenljik?

Het feit van de aanslag met een uiterst dodelijk gas op een oud-spion, waarbij tevens zijn dochter werd getroffen staat vast.

Wie zou hier achter kunnen zitten? De mogelijkheden zijn:

  1. Engeland zelf om de aandacht af te leiden van Brexit-problemen dan wel om te laten zien dat de EU toch beter af is als Engeland zich niet onafhankelijk opstelt door anti-Brexit aanhangers. (niet erg waarschijnlijk, want zeer ongewis in zijn uitkomst en hoe komen die aan een zeer gevaarlijk en bepaald niet om de hoek verkrijgbaar gas);
  2. Een of andere terreurorganisatie die onenigheid wil scheppen tussen Engeland en Rusland (niet erg waarschijnlijk door zijn relatief ongewisse effect en waarom specifiek tussen Engeland en Rusland);
  3. Rusland ( Rusland als staat is niet erg waarschijnlijk. Waarom met Engeland? Waarom zo’n onbetekende spion op leeftijd en ver op zijn retour? Er zijn wel ingrijpender aanslagen te bedenken, die minder snel zijn terug te voeren op Rusland);
  4. Een bepaalde groepering in Rusland (meer waarschijnlijk dan de vorige mogelijkheden. Het kan dan gaan om wraak vanwege oud zeer of een actie van een losgeslagen, niet Kremin aangestuurde factie. Zoals ook de BUK-raket door eigenzinnige millitairen kan zijn afgeschoten. In dit geval is het een blijk dat de aansturing vanuit de regering minder sterk is dan wij geneigd zijn te denken).

Het kan ook nog zijn dat de aanslag zich richtte om wat voor reden ook op die dochter, maar daarvoor zouden dan door de politie of geheime dienst in Engeland aanwijzingen moeten kunnen worden gevonden.

Het gebruikte gas wijst al snel in de richting van Rusland. Het is een soort die daar is ontwikkeld. Maar zo dom mogen wij de Russische staat toch niet inschatten, tenzij het juist de bedoelling is om het conflict te veroorzaken. Het zou dan moeten afleiden van binnenlandse vraagstukken, maar zo vlak voor de verkiezingen waar Poetin glansrijk lijkt te winnen, is dit niet erg aannemelijk.

De poging om zo’n onbetekenende spion te doden past niet in het beeld van een actie met uiterst gecompliceerde motieven. Er werd eerder een voormalige spion met polonium vergiftigd. Is er sprake van een jubileum?

Er liepen ook andere burgers gevaar, wat Engeland nu aangrijpt om in eerste instantie zware diplomatieke maatregelen te nemen, zoals het wegsturen van een contingent Russische diplomaten c.q. stafleden. Maar dat burgergevaar lijkt meer omstandelijke (circumstantial) dan gericht gezien de beperkte ‘bijkomende’ schade.

Dit zijn slechts enkele vragen die bij deze affaire kunnen worden gesteld. Alle berichten in media bevatten meer speculatie of interpretatie dan feiten. De actie van de Britse premier doet vermoeden dat er toch meer zaken aan het daglicht zijn gekomen, tenzij May weer politieke redenen heeft om ditt bijzondere incident aan te grijpen. De zwaarte van de reactie doet verwachten dat de onderzoekers stevig richtinggevend feitenmateriaal in handen hebben.

Maar zo zien we weer. Ludlum of LeCarré spelen zich ook in het echt af. En het is spannender dan de wedstrijd Chelsea-Barcelona. Vooralsnog niet te veel interpreteren lijkt mij. Dat doen anderen al voor ons. Wie weet wordt het een pageturner. Een wedstrijd tussen feiten en (on)waarschijnlijkheden.

Interessante artikelen

Zijn dit de drie www’s  van 2012? Meer zicht op de waarheid door de kracht van het mondiale communicatienetwerk. Wat of wie kan zich nog verschuilen?  Werkelijkheid, omdat de waarheid het goede en het