Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Wijken de gemeentelijke programma’s van partijen met ook een landelijke vertegenwoordiging wezenlijk af van hun nationale partijbestuur? Ik dacht het niet. Een voorbeeld. Landelijk zegt de partij ‘wij willen uit de EU?’ Kan dan de lokale vertegenwoordiging juist voor de EU gaan? Of landelijk is een partij voor het referendum, maar lokaal is men tegen.

U zult er geen voorbeelden van hebben aangetroffen? Behoudens zeer lokale onderwerpen als ‘wel of geen nieuwe stadhuis, een zwembad of grote bomenkap terwille van … is lokaal bestuur op hoofdlijnen volgzaam aan het landelijke beleid. Zo gaat dit. Als D’66 lokaal verlies lijdt omdat Pechthold c.s. van het kroonjuweel referenda afstappen heeft dit met locale thema’s niets van doen. Zie hier redenen waarom Haagse kopstukken ook in de gemeente flyeren. Lokaal is belangrijk voor Den Haag; in de gaten houden die boel.

Het komt mij voor dat de sleepwet al is geëvalueerd. Niet na twee jaar praktijk, maar van te voren op papier, op basis van informatie over bedoeling en opzet. Door de burgers. De burgers, die stemden, zijn verdeeld. Ik veronderstel dat beide kanten voor meer veiligheid zijn, maar de helft protesteert tegen de verregaande manier waarop die veiligheid vooraf zou moeten worden bewerkstelligd. Een harde evaluatie vooraf zou moeten zijn: wat voorkomen de diensten aan ellende bij de huidige afluistermogelijkheden en wat zouden zij meer kunnen voorkomen onder de nieuwe wet. Het is alsof je voorstelt 'snij het lichaam open en leg het open bloot voor iedereen te zien, dan kunnen kankercellen zich niet ongezien meer ontwikkelen.'

Nederland is verder versnipperd. In menige gemeente moeten vier of meer partijen de raad vormen. Positief is, dat macht wordt verdeeld en dus tot meer onmacht leidt. Negatief is dat grote onderwerpen nooit optimaal worden aangepakt. Er moet altijd worden gehandjeklapt. Hetgeen doorgaans een vertraging in een echte snelle afhandeling van problemen teweegbrengt. Maar misschien is dit ook wel het stille success van Nederland: voorzichtig aan dan breekt het lijntje niet.

De wereld trekt zich van onze gemeenteraadsverkiezingen geen iota aan. Als men er al weet van heeft. Het omgekeerde geldt trouwens ook. Trump hier in de media en het dagjournaal of Rutte in de VS in de media is ongeveer 100 keer tegen 1. Pas als Rutte van het balkon zou springen in de Tweede Kamer haalt hij even het wereldnieuws. Hou dit beeld voor ogen en u heeft een juist beeld van onze mondiale impact. Dus hou het knus bij de familie Doorsnee. En al die talkshows dan? Wel, dat zijn huiskamergesprekken. Doorgaans met BN-ers ofte wel familieleden die het hoogste woord hebben, maar net als thuis vrijwel nooit iets te melden hebben wat er echt toe doet. 

Interessante artikelen

Het woord superieur kan in een milde vorm en in een verwerpelijke betekenis worden gebruikt. Een meerdere kan als een superieur worden aangeduid. Het gaat dan om een bovengestelde zoals een chef dit k


Ik kan mij voor voorstellen dat veel nuchtere Nederlanders de Amerikaanse verkiezingen een klucht vinden, ware het niet dat twee kemphanen het machtigste land ter wereld vertegenwoordigen in hun gooi


Vorige week betoogde ik, dat beleid maken een kwestie is van kiezen. Kiezen tussen groeien of krimpen. Wat moet er groeien, wat kan er krimpen is de keuzevraag bij beleidsvorming. Omdat er meerdere mo