Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Wat een eventuele raketaanval door Amerika als vergelding voor het gebruik van gifgas aan positiefs teweeg moet brengen in Syrië ontgaat mij geheel en al. Dat gifgas op de internationale lijst van verboden oorlogsmiddelen staat, kan nauweijks een aanval rechtvaardigen waarbij evenzeer mensen en wellicht kinderen gewond raken of doodgaan. Het hemeltergende is dat nog niet eens vaststaat dat er gifgas werd gebruikt en evenmin door wie. Het kan om bewust gemanipuleerde beelden als nepnieuws gaan. Dat heb je met die moderne technologie. Nog nooit hadden we zoveel middelen om gebeurtenissen goed in kaart brengen, maar tevens kenden we ook nog nooit zoveel mondiaal simpel te verspreiden leugens, ontkenningen of verdraaingen, waardoor verwarring en twijfel de belangrijkste producten van het nieuws zijn. Onderzoeksresultaten kennen we nog niet.

Die eventuele vergeldingsaanval maakt op het geheel van gewelddadigheden in Syrië geen enkel verschil uit. Mochten er echter Russen worden gedood, dan dreigt Ruland met vergelding tot het bombarden van de Amerikaanse oorlogsschepen aan toe. Van zogenaamde bijkomende schade (collateral damage) is dan geen sprake meer. Het zou een regelrechte oorlog tussen de twee grootmachten kunnen ontketenen.

We krijgen dan de navolgende kettingreactie. Een tot een decennium terug nog niet bestaande groepering (islamitische staat/IS) ontstaan uit en geinstigeerd door gevluchte Irakese militairen wil in Syrië een eigen staat vestigen. Hierdoor raakt het toch al wankele regime van Assad verzeild in een binnenlandse oorlog en valt Syrië uiteen in een warboel van strijdende partijen. Ook de Koerden voelen zich bedreigd of zien hun kans schoon op meer autonoom gebied. Omdat IS zijn soldaten betrekt uit welk land dan ook waar maar huurlingen, idealisten of avonturiers een reden hebben om hun de wapens op te nemen, raakt de halve wereld betrokken. Nog het meest staten als o.m. Afghanistan, Georgië, Tsjetsenië. Deze vormen de zuidflank van de Russische Federatie, waar de islamieten toch al oprukken in getal, hetgeen Rusland zorgen baart.

Dat Rusland hierin een belang ziet om Syrië en Assad te steunen is begrijpelijk. Liever een wankel, maar verder weinig expansie vertonend Syrië, dan een verzameling krijgslieden die in IS-verband het hele Midden-Ooosten en zelfs meer zouden willen gaan beheersen. Rusland heeft immers ook nog te maken met een steeds islamitischer wordend Turkije.

Het Midden-Oosten is het grootste aaneengesloten gebied van staten die met elkaars op de vuist willen. Veelal om een godsdienstige kwestie tussen Soennieten en Sji’ieten die elkaar te vuur en te zwaard bestrijden op grond van een opvolgingskwestie na de dood van Mohammed zo’n 14 (!) eeuwen terug. Geen enkele westerse oorlogsdaad –en helemaal niet Amerikaanse raketaanvallen - zal hier iets aan kunnen veranderen. Nog in geen eeuwen zo lijkt het.

Een paar landen achten zich daarbinnen sterker dan de rest. Turkije en Iran gaan voorop. De EU-vrijage met Turkije over een lidmaatschap is van een groteske domheid, omdat het ons onherroepelijk zou betrekken bij welke islamistische confrontaties dan ook. Bovendien zal Rusland dit beschouwen als de zoveelste westerse opmars in oostelijke richting. Amerika’s verbond met Saoedi Arabië betrekt ons via deze NAVO-partner al bij de oorlog in Yemen. Een raketaanval op Syrië verergert onze relatie met Rusland in negatief opzicht tot ver onder 0.

De EU is en was zonder dit zelf te willen betrokken bij oorlogsconflicten in Irak, Syrië, Yemen en nu een dreigend conflict met Rusland. En wij hier maar ach en wee roepen en hulpgoederen sturen, dat is hypocriet tot de derde macht. Bijeen genomen is het geen vertoon van principes, van zelfstandig optreden en enige oplossende invloed. Dat noemen we machteloosheid. Als een vreedzaam verbond van nu nog 28 staten, dat uniek is in de wereld, zou de EU een veel grotere en invloedrijke stem kunnen hebben. En voorbeeld kunnen geven.

Ik zou niet investeren in het klassieke gevechtsleger, maar in een witte civiele macht. Naast het Rode Kruis, dat een geneeskundige functie heeft, treden deskundige EU-burgers overal ter wereld op bij herstel van rampen en oorlogschade onder de naam de Witte Helpers, al zal dit met de huidige discriminatiediscussie wel niet meer kunnen. Oké dan, de naam wordt Helpende Handen.

Interessante artikelen

Mentale verkrachting mag blijkbaar. In Buitenhof was een onderwerp gewijd aan de oproep die een journaliste deed aan adverteerders bij Geen Stijl om eens goedte kijken naast welke teksten zij hun recl