Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

De gifgasaanval is een who has done it van de eerste orde. Het NAVO-westen handelt op basis van waarschijnlijkheid. De regeringen van Syrië en Rusland beweren dat er helemaal geen gifgasaanval is geweest. Onderzoek moet uitwijzen wie er gelijk heeft. Maar dan weten we nog niet wie de gifstrooier was. De mogelijkheid blijft dat een terreurgroep Assad in een kwaad daglicht wilde stellen. Alsof dat nog nodig is. Maar waar staat dan het laboratorium van zo’n vooral opstandige geweldsgroep. Of een derde partij moet het hen in handen hebben gespeeld.

Een voor de hand liggende vraag is ook nog waarom Assad c.s. op dit punt in de strijd naar dit wapen zouden hebben gegrepen, wetende dat het tot heftige reacties kan lijden. Of wil hij die juist uitlokken hopende dat het fout kan gaan, dwz leidende tot slachtoffers van de vergeldingsaanval, zeker als er Russen onder deze zouden zitten? Uit de eerdere vergeldingsaanval leerde hij dat Amerika vooraf waarschuwde, zodat Russen en Syriërs tijdelijk de wijk konden nemen. Heel erg zou het dus niet worden. Dat komt neer op een minimum aan vergelding. Dus vraagt het westen zich af wat het nut is van zo’n tegenactie. Ook nu weer. Het voedt slechts de afkeer van Amerika en zijn bondgenoten .

Daarenboven schaadt het ook het aanzien van de toch al machteloze Verenigde Naties. Andermaal kon een veto van Rusland worden verwacht. Net zo goed als dat we wisten dat Trump zijn vergeldingstaal niet zou matigen, omdat hij wil laten zien dat Amerika the greatest is. Alhoewel waarin?

 

Al met al zijn onze wereldleiders (dus ook May en Macron) geen snars opgeschoten. Het enige feitelijke aan de hele detective story is dat het publiek moet concluderen, dat het gebruik van gifgas ontoelaatbaar wordt geacht, maar het gooien van bommen niet. Alsof daar geen kinderleed uit voortkomt. In een iglo in Noord-Canada hebben eskimo’s de aanvallen besproken, maar zij konden er ook geen soep van maken. Onze eigen Rutte verwoordde het Nederlandse standpunt over de omzeiling van de VN c.q. Veiligheidsraad met de zin “wij hebben er begrip voor.’ Wat tegelijk in houdt, dat hij er geen begrip van had, want feiten zijn er nog steeds niet.

Vandaag mag de onderzoekscommissie met haar werk beginnen. Anderhalve week na de vermeende, verboden gifgasmisdaad. Alle kans dat men nauwelijks sporen nog vindt. Dat speelt Assad en Rusland in de kaart; ‘Zie je wel”, zal hun reactie zijn. Vindt de commissie wel sporen, dan blijft nog steeds in het duister wie er achter zat.

Zo blijft de wereld in onwetendheid achter. Het is een complex complot, een echte page turner maar met een open eind. Gifgas gebruiken, daar gruwen we van. Gifgas maken en bezitten is niet verboden anders zouden alle leden van de Veiligheidsraad permanent in overtreding zijn. De VN, dat staat voor Veto Naties als het er echt om gaat, deert het niet. De vaste leden zijn de machtigen der aarde en daardoor onaanraakbaar. Zij vormen met hun misdaden een detectiveserie, waarin de de verdachten tevens de politie vormen. Het komt neer op een zelfonderzoek. En wat zeker is, de dader is altijd een bekende van de politie. Wordt vervolgd en of u het wilt of niet, u bent abonneehouder en de kosten wordt automatisch afgeschreven..

Interessante artikelen

Het is geen natuurwet, althans niet zo geformuleerd, maar wel een verschijnsel met een natuurwettelijk karakter: als het kan, wordt ruimte ingenomen. Ik geef fysieke, natuurkundige voorbeelden. Ik too