Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Zo noemde premier Rutte de verdere opening van zaken rond het schrapppen van de dividendbelastng van 1,4 miljard euro voor buitenlandse bedrijven. Hij had ook kunnen zeggen ‘verkleining van de leugens.’

Op rij. Eerst ontkende hij dat er memo’s waren van hoge ambtenaren en hun overleg op minstens twee ministeries. Een regelrechte bonnetjesaffaire dus. Die memo’s blijken er wel te zijn. Hun hoogste bazen (staatssecretarisniveau of zelfs ministerieel) weten natuurlijk dondersgoed dat er over zo’n substantiële ingreep wordt gesproken. Zij zouden op regeringsniveau niet overleggen over zo iets groots dat in geen enkel partijverkiezingsprogramma stond?

Vervolgens wenste men de memo’s niet te openbaren, hoewel dit bij een vorige gelegenheid wel gebeurde. Waarom nu dan niet? ‘Ze zijn vertrouwelijk,’antwoordde Rutte op die vraag. Vertrouwelijk? Dus die bedrijven krijgen het ook niet te weten?

Vertrouwelijk voor de Tweede Kamer en de Nederlandse burger, maar niet voor bedrijfsdirecteuren? Dat is een regelrechte ontwijking van de democratie.Is? er staatsveiligheid mee gemoeid dan?

In derde instantie zei Rutte, dat er wel besprekingen waren geweest en bijbehorende memo’s maar dat hij hier niet vanaf wist. Ho, ho, als je niet weet dat iets plaatsvindt, kun je ook niet ontkennen dat het niet plaatsvond. Bij vragen dienaangaande hoor je dan te antwoorden: “ Ik weet daar niets van, maar zal het onverwijld nagaan.”

Bij zijn beantwoording in de Tweede Kamer wisten zijn collega’s dat Rutte stond te liegen.

 

Wat ik minstens zo erg vind, is dat de premier hiermee blijk geeft van het feit, dat hij denkt dat de burgerij achterlijk is. Stuk voor stuk komen de feiten boven tafel. Dat noemt hij nu verbreding van de feiten. Zijn partijgenoot Dijkhoff noemt het nu ‘rommelig.’ Rommelig, dat is het als je zaken door elkaar haalt. Ook deze politicus heeft voor mij in één klap afgedaan. Hij had moeten zeggen:   “De premier zit geheel fout en zal dit moeten toegeven en dan zien we wel wat de Tweede Kamer daarmee doet.”

Frappant is ook nog, dat bij mededeling in de Tweede Kamer plus het debat over de kwijtschelding nooit de vraag is gesteld “wat was het advies van uw deskundige ambtenaren?” Dijkhoff geeft hiermee aan, dat het voorbeproken is. Ook het ambtenarenoverleg en het deskundig advies.

Een inkomstenbron van 1,4 miljard afschaffen omdat dit aantrekkelijk is voor bedrijven? Het is ook aantrekkelijk voor burgers als zij minder belasting hoeven te betalen. Welke bedrijven zijn er dan vertrokken of niet gekomen in het verleden vanwege deze relatief lage heffing als je het per bedrijf uitrekent? Bovendien staat hier tegenover de stabiele werksfeer, want weinig stakingen. De arbeidsmoraal. Werken vanuit één van de beter florerende EU-lidstaten. De toenemende gelijkheid van vrouwen op de arbeidsmarkt. En zo nog wat.

Nee, meneer Rutte, u zit aan alle kanten fout. Andermaal is het vertrouwen geschaad in de politiek, terwijl Den Haag voortdurend roept dat het vertrouwen moet worden hersteld na vorige ontsporingen. Tot slot: waar zijn de directeuren Voorlichting? Die moeten vanuit de waarde van waarachtige communicatie toch laten weten dat zij het met deze gang van zaken geheel en al oneens zijn. Hoe moeten zij anders hun werk doen, gegeven hun zware opdracht het vertrouwen te herwinnen?

Interessante artikelen

In Amerika wordt een BA-er (bekende Amerikaan) beschuldigd van seksueel machtsgedrag en in Nederland volgt een kleine lawine van openbaringen. Zo werken media als vermenigvuldigingsinstrument. Vroeger


Divide et impera. Houd de burgerij verdeeld en heers. Het is een aloude strategie, waarbij verdeeldheid onder de tegenstander zorgt voor zwakte van de oppositie. Is dit de aanpak op regeringsniveau bi


X, je vroeg me een tijd terug: denk je dat ik ooit het geluk nog eens ontmoet?

Ik beloofde toen met een antwoord te komen, maar had daar enige tijd voor nodig. Hier is mijn antwoord. Het zal niet zij