Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Premier Rutte hecht een groot belang aan het blijven of komen van hoofdkantoren van grote bedrijven in Nederland. Daar is niets mis mee. Maar dan moet hij ons niet proberen wijs te maken dat hij niet van het bestaan van de stukken hierover in het coalitieoverleg en daarna geweten heeft. Kom op zeg, wij zijn niet gek.

Hij zal elke stap van het discussieproces hierover hebben gevolgd. En zeker ook de kritische adviezen over de kwijtschelding van de dividendbelasting van de zijde van deskundigen van het ministerie van Financiën.

Wat hij niet wilde, was dat die minpunten voluit een rol zouden gaan spelen in het Tweede Kamerdebat over de affaire. Vandaar de claim op de vertrouwelijkheid van die stukken na de eerdere ontkenning van het bestaan.

Wiebes maakt het zo mogelijk nog bonter. Hij ontkende het bestaan van memo’s, terwijl hij er één zelf schreef. Het zou daarbij om een intern VVD-partijstuk gaan. En dat schreef Wiebes terwijl hij de andere meningen en adviezen niet kende? Laat me niet lachen.

Rutte ontkende laat in het proces dat er memo’s of hoe ze ook mogen heten bestonden. Zelfs na aanvaarding en de kwijtschelding in de Tweede Kamer. Waarom zelfs dan nog? Omdat hij niet wilde dat deze open en bloot op tafel zouden liggen bij de behandeling in de Eerste Kamer, die nog moet komen. Anders gezegd, hij poogde ook de openheid van zaken en daarmee een fundamentele factor in de democratie ten tweede male te omzeilen. Waarom dit nu weer?

Welaan als na zijn vertrek na deze regeringsperiode Brussel niets wordt, dan heeft hij alvast vrienden gemaakt in het goed betalende multinationalcircuit.

De motie van afkeuring beschadigt zijn imago. Het zal Rutte een zorg zijn. Iemand die de democratie naar willekeur gebruikt, weet allang dat imago in de politiek telt bij zijn aanstelling, maar niet verderop als je met een aan elkaar hangende coalitie met een meerderheid te maken hebt. Dat blijkt wel. Als de oppositie unaniem haar afkeuring uitspreekt, kan het niet zo zijn dat de coalitie het allemaal goedkeurt. Het is van tweeën één: of dit gesjoemel verdient afkeuring of erger (motie van wantrouwen) of de coalitie leden in de Tweede Kamer passeren geheel en al de regel dat zij discussiëren en stemmen zonder last of ruggespraak. Ook op dit punt lappen zij democratische parlementsregels aan hun laars. D’66-leider Pechthold is hiervan het grootste voorbeeld.

Er speelt gelijktijdig nog een affaire. De informatie over de groei van de Islam. Inmiddels gegroeid naar 450 moskees en 170 imams, van wie sommigen het volslagen tegenovergestelde prediken van de Nederlandse normen en waarden en andere cultuuruitingen en sommige moskeebesturen financiële steun ontvangen uit orthodox-islamitische landen of organisaties.De feiten zijn er. De stilte hierover ook.

Kortom ook hier wordt de democratische rechtsstaat aangevallen. De stem van het volk wordt niet gehoord of zelfs geminacht. Geen wonder dat Den Haag geen referenda wil. Het Binnenhof gaat bouwkundig een aantal jaren in de steigers. Kunnen die bouwvakkers en monteurs ook gelijk de politiek, dat immateriële bouwwerk, niet restaureren. En dan vooral veel ramen aanbrengen zonder glas. .Kan de wind er lekker duurzaam doorheen.

Interessante artikelen

Twee rechtszaken in Nederland hebben nu als onderwerp de vraag of de beklaagde bij zijn volle verstand was tijdens daden als neuroloog of chantage van Linda de Mol. De rechter zit nu voor de onmogelij


De grootste hongersnood ooit. Zo wordt de uithongeroorlog in Yemen genoemd. De wereld gruwt maar staat machteloos zolang we hoofddaders hun gang laten gaan. We kunnen niets en deden niets waardoor het


Uw voorstellingsvermogen wordt met dit artikel aangesproken. Stel dat de Commissaris van de Koning in Groningen het egocentrisme van Den Haag beu is, de NAM uit de provincie weert en met de antirandst