Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

De oorlog in Syrië is verre van gestopt en toch wordt er alweer gesproken over de kosten van de wederopbouw. Waarom zou de buurman moeten betalen voor het opknapppen van een huis, dat de eigenaar zelf in de fik heeft gestoken?

De EU wordt gevormd door nu nog 28 lidstaten, die qua cultuur sterk onderling verschillen, maar die zo goed en kwaad als dit gaat samen optrekken en gemeenschappelijke regels hebben voor samenwerking. Het is ondenkbaar dat de Arabische staten of Midden-Oosten-moslimlanden een dergelijke verbond sluiten. Een soort UAS, United Arab States.

 

Een zeer relevante factor voor deze verdeeldheid is de 1200 oude strijd tussen Soennieten en Sji’ieten over de opvolging van Mohammed. Deze kwestie alleen al maakt duidelijk hoezeer de ontwikkeling in deze landen stil is blijven staan. Alsof wij hier nog zouden bakkeleien over de uitkomsten van het Concilie van Nicea door chistelijke bisschoppen in 325 van onze jaartelling.

 

Als Iran Syrië gaat helpen zal dit de Sji’ieten betreffen en de Soennieten niet. Voor Saoedi Arabië geldt het omgekeerde. Misschien ook wel de Alawieten, maar dan zeker de Koerden weer niet en zo kan ik nog wel wat geloofsfacties aflopen. Hopeloos. Syrië is niet meer te verenigen, tenzij onder een regime dat dictatorialer, onderdrukkender en wreder is dan dat van Assad voorheen.

 

Met deze oorlog heeft Syrië opgehouden te bestaan. Het land kan niet anders dan in al of niet nog steeds strijdende partijen uiteenvallen in tig staatjes die voor alle duidelijkheid het beste de naam zouden kunnen gaan dragen van de geloofsgroepering die daar dan de scepter zwaait. Wat gaan wij dan weer opbouwen? Daarom is ook terugkeer van Syriërs vrijwel ondoenlijk en zeker van kinderen die straks hier al tien jaar of daaromtrent opgroeiden. Er is immers geen ‘hun’ land meer.

Laten wij vast afspreken dat regeringsmemo’s hierover vanaf dag 1 openbaar zijn. 

Interessante artikelen

Niets is voor mij het meest interessante woord dat er bestaat. Het duidt namelijk niets aan. Ook niet iets dat we ons kunnen voorstellen. En toch benoemen we die onvoorstelbaarheid. We hebben ook woor


Zo heette dit vroeger ter verdediging van ongevraagde informatie. Tegenwoordig worden we vergeven van reclame in woord en beeld. Zelfs de beste of spannendste tv-uitzendingen worden onderbroken. Op de


NRC-coryfee Hofland schrijft op 9 januari in het HRC-Handelsblad: “In 2014 hebben de gevaren die ons bedreigen scherper contouren gekregen en daarmee is nog duidelijker geworden, dat het hier ontbreek