Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

We zijn allerwege bezig om gevolgen van de klimaatverandering te bestrijden. CO2-vermindering is hierbij hoofddoel. Het gebruik van fossiele brandstoffen moet de wereld uit. Dat betekent niets meer of minder dan een revolutie.

Het gaat niet om preventie, maar om bestrijding. Die verandering is immers al gaande. Er is nu een streep gezet bij een maximale opwarming van 2 graden in het jaar 2050.

Dat is vreemd. Het water kookt al over, maar we kunnen niet anders dan nog een tijd doorgaan met koken. Grote beweegredenen zijn de groei van de wereldbevolging, de stijgende behoefte aan energie, de moeizame introductie van zonne-energie. Die zon is er wel, maar wij zijn nog niet gereed voor grootschalige ontvangst op een doelmatige manier. Die laatste stijging ooit, betekent een definitief afscheid van ongeremd welvaartsdenken.

 

Des te meer zou je verwachten dat we op persoonlijke, regionale en nationale schaal dat doen wat vooralsnog al wel uitvoerbaar is. Dit impliceert om maar eens wat te noemen: geen uitbreiding van Schiphol met tienduizenden vluchten, geen poging om formule 1-races naar Nederland te krijgen (herrie en emissies), geen extra reclame voor toerisme (emissies en luchtkwaliteiteit).

Wat veel voorstellen en wensen gemeen hebben is de zucht naar meer geld en daarmee groei van lucratieve zaken. De strijd gaat derhalve tussen een schoner klimaat en economische welvaart met groei als kern. Tussen gezonde kwaliteit van leven en ongezonde welvaart. Tussen gezond verstand en ongezonde hebzucht boven het noodzakelijke uit.

Ik kijk altijd met bewondering naar bomen. Zonlicht- en warmte, wat water en wat mineralen uit grond en dat is alles wat bomen nodig hebben om uit te kunnen groeien tot reuzen van 100 meter met een levensduur van soms wel honderden jaren.

 

Ik vrees dat we die ultieme grens van max twee graden opwarming niet zullen halen. We gaan er dik over heen en het proces draait zich ook niet onmiddellijk om. Vooralsnog zulllen de tegenmaatregelen veel energie vragen en die zal ironisch genoeg eerst en vooral van fossiele aard zijn. Drie miljard mensen erbij deze eeuw. 40 procent van de huidige bevolking, die om geen stijging te veroorzaken eigenlijk allen onmiddellijk 100 procent duurzaam en fossiel vrij zouden moeten gaan leven. Dus als dat geldt voor de generatie die in het derde decennium van deze eeuw ter wereld komt, betekent dit dat hun ouders over twee jaar al zo zouden moeten gaan leven. Ziet u het gebeuren?

 

De Nederlandse regering behoort de Groningse aardbevingsslachtoffers uit de penarie te helpen. Alles is bekend en zichtbaar. Hoe lang duurt dit proces nu al?

Mag ik dit niet vergelijken? Ik zet slechts de ene slagvaardigheid naast de andere. Dat kan toch wel.

Interessante artikelen

Onder de kop ‘Overige’ vermeldde informatie vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie de zwaarste misdrijven van asielzoekers c.q. allochtonen, let wel voor zover zij verblijven in centra.

Ik