Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Zondag Buitenhof met Wiebes over Groningen, klimaat en transitie. Wat een zigzag-redeneringen. Als vragen verkeerspilonen zijn, slalomde de minister om de feiten te vermijden met nietszeggendheid door de dialoog.

Over Groningen:

Wiebes: “Groningers willen zekerheid. Een onderzoek naar het herstelpan moet die zekerheid brengen.”

De feiten. De bevingen en schade lopen al 6 jaar, evenals onderzoek. En dan moet er nu nog onderzoek komen naar de inhoud van het herstelplan dat andermaal uitstel van de aanpak brengt?”

Wiebes: “Herstel is ook nu al gaande. Afgelopen jaar circa 100 huizen. Het doel was 5000.”

Feit: het doel wordt dus in geen velden of wegen gehaald. Geen enkele uitspraak over hoe die achterstand moet worden ingelopen. Het gaat over zeker 20.000 woningen.

Wiebes over klimaataanpak: “We streven naar maximaal opwarming van 2 procent in 2050, maar hopen uiteindelijk op een percentage van 46% en dat zou 1,5 procent opwarming betekenen.”

Feit: Urgenda zegt dat die 2 procent uiterlijk in 2030 moet worden gehaald. Wiebes weerlegt de argumenten van Urgenda niet. Hij heeft het er in het gesprek gewoon niet over.

Wiebes over de Nederlandse voornemens: “ Nederland is kartrekker in de doelstellingen binnen de EU.”

Feit: Nederland loopt zelf op dit moment EU-gezien achter en bevindt zich bij de laatste drie landen qua resultaten. Hoe kun je Nederland dan een kartrekker noemen en in de kopgroep plaatsen?

En zo waren er meer rafels in zijn betoog.

En tot slot zijn gedrag. Hij nam elke halve tot hele minuut van het geprek een slokje water. Wel 25 keer. Dat duidt op hoge nervositeit. Alsof hij om de klipklap iets weg moest spoelen. De man was één pratende brok onzekerheid, arme Groningers.

Interessante artikelen

Bij de oprichting van de Amerikaanse staat zijn onafhankelijkheid (independency) en vrijheid als persoonlijkheidskenmerken van dat land ingevoerd. Het kapitalistisch-liberalisme, wat we er verder ook


Niet alle landen ondertekenden de verklaring van de universele rechten van de mens uit 1948. De Islamitische landen stelden in later jaren hun eigen verklaring op waarbij die rechten onderhevig waren