Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Een gesprek van één uur. 20 Miljoen dollars organisatiekosten aan Singapourese zijde.. honderden milieuonvriendelijke vliegreizen aan personeel en journalisten. Transport van zwaar beveiligde limousines en twee toilet-eenheden. Het resultaat een intentieverklaring.

De onderhandelaars zelf en de media spreken van een stap op weg naar wereldvrede. Dat is mijns inziens overtrokken.. Het betreft geen wereldoorlog en dus ook geen wereldvrede. Op teveel plaatsen woeden echte oorlogen.

Noord-Korea dient zijn kernraketten te ontmantelen. Amerika zal zijn oorlogsvloot en militairen terugtrekken. Trump bespaart omvangrijke defensie-uitgaven, Jung-un verwacht opheffng van sancties. Beide leiders worden gevierd, waarbij Jung-uns status in eigen land tot goddelijke hoogte stijgt.

Zuid-Korea hoopt op hereniging van beide Korea-delen. Dat wordt lang wachten. Een op communisme gebaseerde keurslijfcultuur en een op kapitalisme steunende vrije democratie integreren niet, tenzij Noord-Koreau zijn nationale beleid en staatsvorm overboord zet.

Zonder dreiging van kernkoppen is Noord-Korea slechts een failliete economie. Dat besef heeft de regering aldaar ook wel. Noord-Korea geeft dus heel wat meer op dan Amerika als die ontwapening 100 procent doorgaat. Amerika aan zijn kant ontleent zijn macht nu juist aan die kernkracht. Nergens in de getekende afspraak staan kwantitatieve gegevens als data, tijdsduur en hoeveelheden. Vandaar dat het gesprek ook maar een uur duurde.

Alle commentaren berusten op gissingen, analyses zonder feiten als grondslag, scenariodenken en veronderstellingen. Mijn veronderstelling is, dat Noord-Korea nauwlettend de ontwikkeling met Iran zal volgen. Vooralsnog zal het vliegverkeer over en weer toenemen als de verdere onderhandelingen een aanvang nemen en niet afbreken.

Tot slot een terzijde. Wel eens goed gelet op de handtekening van Trump? Ik zou daar wel eens een deskundige grafoloog over willen horen.

Interessante artikelen

In de ‘Wereld draait door’ besteedt de presentator op 18 september jl. aandacht aan een pas uitgekomen boek van een Amerikaanse mevrouw met de titel Vagina. Nog voordat hij verder een woord had gezegd