Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Als Trump luid en duidelijk zegt, dat Amerika niet alleen in de ruimte aanwezig wil zijn, maar dominant aanwezig wil zijn, dan duidt hij op militaire macht. Het gaat deze Amerikaanse president niet om de beste weersatellieten, CO2-meetstations o.d. maar om de meest ontwikkelde intelligence-satellieten en wapenstations.

Deze man kent maar één strategie als het om onderhandelen gaat. Niet uit een zoektocht naar gelijkheid en wederzijds vertrouwen, maar uit een positie van overwicht dwingt hij afspraken en gedrag van de opponent af. Macht gaat gepaard met wapens en eenzijdige controle. En macht schuilt niet in meer intelligente voorstellen, maar in overmacht met wapens. Het is de primitieve houding van ‘kniel of ik schiet.’

Trump heeft het hier niet over de relatie en verhouding tot Noord-Korea. Die buit acht hij al binnen. China en Rusland en Europa beschouwt hij als tegenstanders en onderhorigen. Hij waant zich daarbij ook nu al zo dominant, dat hij open en bloot voor zijn plannen uitkomt.

Zijn verhoging van invoerbelasting richt zich ook op zaken waarmee hij diefstal van intellectueel eigendom door China wil tegengaan. Alsof dit land en india en Rusland zich hierdoor laten kleineren. Zijn mening over de superioriteit van Amerika verblindt hem voor de werkelijkheid. Het is een grove onderschatting van de intelligentie van andere volkeren.

Kennis is macht, zo redeneert Trump. Amerika holt zichzelf voorbij. De grootste, de kennisrijkste, de militair sterkste vormen de drie zijden van zijn Driehoek van Dominantie. De aangevallen wereldlanden en gebieden zullen zich elk op eigen manier verweren. Met zijn uitspraken begeeft Trump zich in een gevecht op diverse fronten tegelijkertijd. De geschiedenis leert ons, dat dit doorgaans niet de beste opperbevelhebbers waren. 

Interessante artikelen

Het ja van het Griekse parlement tegen de bezuinigingsplannen geeft geen enkele garantie op realisatie van de maatregelen. Wat zijn woorden waard? En wat zeggen feiten en lichaamstaal? In feite is Gri