Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Meer dan tienduizend huizen vertonen gebreken en scheuren als gevolg van de gaswinning. Daar moeten we wat aan doen. De regering: een paar jaar geleden. Vijfduizend huizen moeten direct worden versterkt. Regering: een jaar geleden. 1500 huizen komen in aanmerking voor versterking. Onderzoek Mijnraad en minister Wiebes thans.

Een heel vreemd argument wordt opgevoerd. Omdat de gasproductie sneller terugloopt, neemt het aantal te versterken woningen af. ??!! Maar die huizen waren toch al bekeken en beoordeeld voordat dit productiebeluit werd genomen.

De Mijnraad stelt dat bij lagere productie de bevingen zullen afnemen. Als men dit zo precies kan voorspellen, waar waren die experts dan de afgelopen 30 jaar?

Shell en ExxonMobil hebben toegezegd aansprakelijk te zijn tot in lengte van jaren. Dat is mooi. Tegelijk krijgen ze de komende jaren een hoger aandeel in de opbrengsten dan nu. Dat geld vloeit niet naar de staat of schatkist en komt dus bij de burgers vandaan door vermindering van de gasopbrengsten. Voor de Nederlandse samenleving worden de gasopbrengsten dus minder. Dat werden ze toch al door de versnelde afbouw.

In vroegere rapporten (jaren ’90) meldde Gasunie: rond 2020 zullen de kleine zee- en landvelden zo goed als gedepleteerd zijn. Verder zou rond 2030 het Groningerveld sterk teruglopen wat betreft productie om de natuurlijke reden dat het veld dan zo ver  is uitgeput dat slechts beperkte hoeveelheden winbaar zouden zijn. Wiebes mikpunt om te stoppen in 2030 is dus slechts een versnelde afbouw ten opzichte van de sterk teruglopende productie tussen 2030 en 2040 die men 30 jaar geleden al voorzag.

Alle politici zijn van mening dat de Groningse gedupeerde snel (SNEL) moeten worden geholpen. Ziet u die snelheid? Op vragen naar concrete getallen in de trant van wanneer en hoeveel huizen, volgt er nimmer een helder getal. Ook die 1500 nu zijn niet volledig, want wat is dan de status van die 3500 ‘verdwenen’ huizen?

Er zijn nog geen instortingen geweest of dodelijke slachtoffers. De jarenlange geestelijke onzekerheid telt blijkbaar niet. Aan de verbouw van het Binnenhof wordt eerder begonnen. Hoe wrang kan een regering zich gedragen.

Interessante artikelen

U kunt duizendeneen redenen hebben om Thierry Baudet niet het Kamerlid van uw keuze te vinden. Hij betoogde dat de begrotingsdiscussie een farce was vanwege de nietszeggendheid. De hele Tweede Kamer v


Schuldaflossing zou een erezaak moeten zijn voor de Grieken. Het zijn geen Spartanen. Het IMF stelt voor een deel van de schulden kwijt te schelden en nog eens 50 miljard euro in ……ja, waarin eigenlij