Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Veel heisa rond uitspraken van minister Blok over de multiculturele problematiek. Veel kritiek ook en hij trok snel zijn woorden in. Hebben journalisten en de rest van de kritikasters nu echt niet door dat dit niet kan?

Zijn uitspraken zijn niet hoe het kabinet er over denkt. Dat ligt zo ongeveer op het niveau van: ‘een multiculturele samenleving is een complexe zaak en niet makkelijk te realiseren.’ Van individuele kabinetsleden kennen we de echte persoonlijke mening van niemand.

Wat Blok heeft gezegd is geen kabinetsstandpunt. Zoveel is duidelijk, maar het is wel hoe hij zelf erover denkt. Onmiskenbaar, anders krijg je een zo duidelijke mening niet uit je mond. Terugtrekking van zijn beweringen of mening is pas echt erg. Het komt er op neer dat hij zijn ware gedachten ontkent. Ik had het zo niet moeten zeggen. Hoe kun je nu ontkennen en uitstuffen wat je wel openhartig deed.Tegelijk geeft hij aan dat we blijkbaar nooit de eigen mening van een bewindspersoon te horen kunnen krijgen op het gevaar af onmiddellijk te moeten aftreden.. Hij geeft hiermee te kennen dat onze regeringsleden vooral in een schizofrene wereld leven en zichzelf niet zijn.

Dus: de ochtendstond heeft dubbele componentenlijm in de mond.

Interessante artikelen

Kwantumfysica verruimt onze kennis over een wereld die we niet kunnen zien nagenoeg tot in het onmetelijke. Op de schaal van miljarden lichtjaren tot de Planck-lengte (10 tot de -35e centimeter) Het z


We hebben het in Keulen horen donderen

Onaanvaardbaar, afschuwelijk, niet te tolereren en zo nog wat kwalificaties, vielen te lezen en te horen over de massale aanval op de vrouwelijke vrijheid en wa


Communicatie is een brugfunctie, wars van eenzijdigheid en dogmatiek.  Gericht op hersenverrijking, niet op hersenspoeling. Het vakgebied (geen vak) staat voor enorme spanningsvelden, kloven en parado