Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Veel heisa rond uitspraken van minister Blok over de multiculturele problematiek. Veel kritiek ook en hij trok snel zijn woorden in. Hebben journalisten en de rest van de kritikasters nu echt niet door dat dit niet kan?

Zijn uitspraken zijn niet hoe het kabinet er over denkt. Dat ligt zo ongeveer op het niveau van: ‘een multiculturele samenleving is een complexe zaak en niet makkelijk te realiseren.’ Van individuele kabinetsleden kennen we de echte persoonlijke mening van niemand.

Wat Blok heeft gezegd is geen kabinetsstandpunt. Zoveel is duidelijk, maar het is wel hoe hij zelf erover denkt. Onmiskenbaar, anders krijg je een zo duidelijke mening niet uit je mond. Terugtrekking van zijn beweringen of mening is pas echt erg. Het komt er op neer dat hij zijn ware gedachten ontkent. Ik had het zo niet moeten zeggen. Hoe kun je nu ontkennen en uitstuffen wat je wel openhartig deed.Tegelijk geeft hij aan dat we blijkbaar nooit de eigen mening van een bewindspersoon te horen kunnen krijgen op het gevaar af onmiddellijk te moeten aftreden.. Hij geeft hiermee te kennen dat onze regeringsleden vooral in een schizofrene wereld leven en zichzelf niet zijn.

Dus: de ochtendstond heeft dubbele componentenlijm in de mond.

Interessante artikelen

TOp een paar landen na leven alle landen en hun regeringen op basis van schulden, in casu geleend geld. Zolang men de rente op schuld kan betalen, blijft dit systeem overeind.  Het s een zeer betwijfe


Dit artikel is een recapitulatie van vorige artikelen. In een aantal gevallen kwam ik tot voorzeggingen of scenario's op basis van de analyse van wat er werd gezegd in combinatie met communicatiekenni