Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Premier Rutte kan het niet vaak genoeg zeggen: het gaat goed met ons land. Maar wat is zijn ijkpunt? Het mijne is 1960, toen ik 14 jaar oud was en de wereld leerde kennen door veel te lezen.

Vergeleken met dat jaar teken ik het volgende aan:

-de misdaad is enorm toegenomen;

-meer moorden, afrekeningen en ramkraken;

-milieuvervuiing: toegenomen;

-staatsschuld: toegenomen;

-kwaliteit leger: afgenomen;

-verkeersdrukte: toegenomen;

-drugsgebruik: enorm toegenomen;

- hiv/aids: toegenomen;

-suikerziekte: enorm toegenomen;

-belastingen: toegenomen;

-parkeerkosten: toegenomen;

-grondprijzen en woonkosten: toegenomen;

-verzekeringskosten: toegenomen;

-belagen van politie en ambulancepersoneel: toegenomen.

-zorgkosten: toegemomen.

Desalniettemin uit de bevolking in overgrote meerderheid haar tevredenheid. Is dit omdat we veel meer weten van de situaties in de rest van de wereld? Het ijkpunt is dan de ellende in andere landen. Wij kennen al meer dan 70 jaar geen oorlog en hebben ook geen Nederlandse vluchtelngen. Is dat de verborgen graadmeter? Die bovenstaande rij is dan een soort kleinzeer. Niet klagen, blij zijn dat je hier woont en niet in strijdlanden. De vraag wordt dan: hoe kunnen we het zo houden? Wat komt er kijken voor dit hoge peil? Ik zou zeggen opvoeding. Daarvoor zijn Rutte’s geruststellngen niet genoeg. Ik kom toch uit op herinvoering van de dienstplicht. Niet militair maar sociaal. Als een afronding van de opvoeding tussen pubertijd en volwassenheid. Een verplichte kennismaking.  Hoogste doel: het egocentrisme tegengaan en verduidelijken wat er wel kan en wat niet.

-

Interessante artikelen

Een twintigtal onbehouwen, losgeslagen jongeren verstoorden een discussieavond over het vluchtelingenbeleid in Steenbergen op beschamende wijze. Kranten en televisie tuimelden een week lang over elkaa


Het is geen natuurwet, althans niet zo geformuleerd, maar wel een verschijnsel met een natuurwettelijk karakter: als het kan, wordt ruimte ingenomen. Ik geef fysieke, natuurkundige voorbeelden. Ik too


Branding, identity, story telling, aantrekkelijk geëtaleerde workshops rollen van de lopende band in ons vak. Door de crisis belanden bedrijven aan de rand van de afgrond. Redden zij het door aan deze