Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Turkije bevindt zich in een economisch en politiek conflict met Amerika. Tegelijk staat de relatie met de EU onder druk, zeker als het gaat om het NAVO-lidmaatschap. Ten aanzien van het Midden-Oosten is sprake van een regelrecht oorlogsconflict. Dit betreft strijd tegen de Koerden, de Sjiïtische regering van Syrië met in het verlengde Iran en alles wat daar achter wegkomt.. Daartegenover staan weer noodgedwongen economische vrijages met Rusland en China. Op vijf fronten is het land zacht uitgedrukt in de weer. Met een dalende waarde van de lira komt er zwaar weer op de burgers van Turkije af.

Ten opzichte van de EU heeft Erdogan een zware troef in handen: de miljoenen vooral Syrische vluchtelingen. Voor ettelijke miljarden vangt Turkije deze vrede en veiligheid zoekende verschoppelingen op. Als de Turkse regering het opvangakkoord opzegd en deze mensen een ‘vrijgeleide’ geeft naar de EU-lidstaten ontvouwt zich een humanitaire ramp. Brussel zit dus in de knel.

Het zal China en Rusland een relatieve worst wezen. Problemen in de EU kunnen zij uitbuiten. Een handelsoorlog dreigt tussen VS en de rest van de wereld, maar zeker de EU, waarbij de NAVO-kosten onder druk staan en er gelijktijdig een Brexit-probleem speelt met andermaal grote financiële gevolgen. Hierbij komt nog dat Erdogan zijn aanhang onder van oorsprong Turkse landgenoten probeert te vergroten, waarbij geldsteun vanuit deze hoek wordt gezocht. Het vormt een zesde front.

Het is ondenkbaar dat de Turkse president dit allemaal aankan. Onrust in eigen land zal zich verspreiden onder alhier wonende Turken, al was het maar omdat deze hun familieleden daar zullen willen bijstaan. Omdat hier ook Koerden en Syriërs wonen en tegelijk ook Afrikaanse welvaartzoekers aan de deur rammelen mag een wirwar aan belangen worden verwacht in Nederland.

Er moet meer diplomatiek overleg komen heet het dan. Met welke oplossingen komen die diplomaten dan wel? Hebt u er al één gehoord in de afgelopen jaren? Militaire acties vanuit Nederland hoeft u niet te vrezen. Met drie missies in het buitenland zit Nederland al aan zijn grenzen wat betreft menskracht en beschikbaarheid van materieel.

Gooi ik alles op één grote hoop? Jazeker. Dat moet wel als alle containers vol zijn en de ophaaldienst onderbezet is, meer loon wil en een andere werkdruk met bijbehorende roosters. Neem simpelweg het woningprobleem. Tekort aan behuizing raakt nu al de Nederlandse studenten gevoelig. Als Wiebes het al het jaren slepende huizenconflict in Groningen niet eens goed op gang krijgt en het zomerreces van twee maanden gewoon doorgaat, opgevolgd door de herfstvakantie en de kerstpauze voorafgaand aan de voorjaarsvakantie, dan is er nauwelijks tijd voor goed overleg, laat staan concrete actie temidden van de voorbereidingen op een tweede hete klimaatzomer.

Ben ik somber? Welnee het werkt stapelt zich op. Vacatures zat, met name in de sector doorpakkers. Nederland kan het aan met volle kracht, zoals wel blijkt uit het gedoe rond twee Armeense kinderen met wie de moeder al tien jaar lang kans ziet een besluit te blokkeren door telkens in hoger beroep te gaan. Zij toont ons het taalprobleem. Zij verstaat in beroep gaan als werk hebben en in hoger beroep gaan als promoveren.

In Turkije groeit de sector stoombaden, hier de sector rekoefeningen. Inderdaad, Nederland is beweeglijker dan andere landen.

Interessante artikelen

Het eierschandaal begint enorme proporties te krijgen op vrijwel alle gebieden. Het wordt hiermee een voorbeeld voor menig ander onderwerp en de risico’s van grote netwerken, waarvan de ene deelnemer