Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Het gasbedrijf Noord-Oost Friesland, dat Dokkum en talrijke dorpen daaromheen bedient, spreekt de verwachting uit dat omstreeks 1 januari 1965 20 tot 25% van haar klanten aardgas voor verwarming toepast. Het bedrijf noemt het opvallend dat verreweg de meeste Jonggehuwden, die een aansluiting krijgen, te kennen geven aardgas te willen stoken. Een aanwijzing dat de nieuwe energie als trend werd beschouwd.

In januari 1963 hadden kolenkachels nog 80% van de markt, oliekachels 17% en gaskachels maar 3 %. Maar kolen raakten uit, olie en aardgas in. Een jaar later was de stand kolenkachels 55%, oliestook 37 em gaskachels 8%.Het zijn ongekende verschuivingen. Het lijkt erop dat Nederland overstag gaat.Weer een later zijn gaskachels opgeklommen tot 30%. De nadelen van kolenstook in de huiskamer brachten mensen zo ver.

Die opmars veroorzaakte een razendsnelle uitbreiding van het netwerk. Het bouwprogramma van 1964 voorzag leidingaanleg van Groningen tot Maastricht met zijtakken richting Randstad tot Utrecht en in Noord-Brabant tot voorbij Tilburg. Voor 1965 waren verlengingen voorzien in westelijke richting tot aan Den Haag , Rotterdam en het Europoort-gebied. En in zuidelijke richting tot in Zeeuw-Vlaanderen. In totaal werd er in die paar jaar meer dan 1200 kilometer aan hoofd- en regionale leidngen aangelegd. Er raasde een bouwtrein door Nederland. Meer dan anderhalve kilometer per dag, zon- en feestdagen meegerekend. Nederland maakte aanspraak en vroeg niet om inspraak.

En bedenk dit werd uitgevoerd in het tweede en derde jaar na de bedrijfsstart. Het kan niet anders of de verlening van vergunningen moet toen soepeler zijn verlopen dan nu en de overige regulering zal ook wel een flinke slag llichter zijn geweest. Het personeelsbestand werd met 150 mensen uitgebreid tot circa 500 mensen. Het stond inhet Dagblad Cobouw plastisch beschreven. :Wij spreken van het meest fascinerende karwei, de meest volmaakte efficiënte symfonie, die we ooit in Nederland te zien kregen, een operatie vergeleken met een wonderlijk circus van topartiesten, een internatinale karavaan van specialisten die zich evenzeer thuisvoelt in het vlakke, vriendelijke Drentse platteland als in de troosteloze hitte van de Sahara, de kusten van Tunesië of langs de pijpleidingen van de Balkan.”

Het waren vooral Amerikanen en Fransen, die de regie in handen hadden. In Nderland waren we dergelijke operaties niet gewend. Ze daalden in woonschepen de Drentse kanalen af, het traject volgend. Er werd hard gewerkt en goed verdiend. Centraal stonden de lassers, om die vaklui draaide alles. Ze verdienden –let wel 50 jaar terug – tussen 7000 en 9000 gulden per maand schoon.

Interessante artikelen

IS, Syrië en vluchtelingen op een rij

De onmenselijke rimram met en in Syrië levert inmiddels de volgende ellende op.

Rutte zei dat hij binnen 6 tot 8 weken de instroom van vluchtelingen wilde terug


Vluchtelingendebat zit in de verdediging

 

Voor alles: mensen als slachtoffers van oorlogsellende moeten worden geholpen. Hier en daar. Eerst over hier. We maken terugtrekkende bewegingen. Opvangen


Het Oekraiense dilemma vraagt om supranationale oplossingen

De Oekraiense kwestie raakt de EU politiek en financieel, maar kan zelfs het gasbeleid in Nederland en dus ook Groningen raken.

Kranten sc