Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Op 16 september 1965 is de eerst miljard m3 aardgas aan het Groningenveld onttrokken. Seismisch onderzoek was al in de jaren ’50 begonnen. In lijn met hun kernactiviteit zochten Shell en Exxon naar olie. Gasvondsten vond men teleurstellend. Wat kon je met dat spul? Het ging niet in vaten of vrachtwagens en viel ook bij de waterstoker (nu kruideniers) niet te verkopen.

De eerste exploitatieboring vond plaats bij Haren. In 1954 volgde Vlagtwedde. In 1955 startte een derde boring bij Ten Boer. Men treft gas aan, maar het lijkt weinig en was andermaal geen olie. Het zou een marketingman van Exxon zijn, die doorzette en met een plan voor aardgas kwam.

Zoals dit hoort bij schatgraverij was de vondst met verhalen en legendes omgeven.Zo kwam in 1960 de Slochterenboring in een stroomversnelling van aandacht, omdat de Belgische senator Victor Leemans verklaarde dat de gevonden voorraad veel groter was dan toen in Den Haag bekend. Hij verkreeg deze informatie bij een bezoek in de Sahara van een KVP-afgevaardigde. Beiden zaten in de energiecommissie van het Europese parlement. Mr Blaisse had zijn informatie weer van olie-experts die met seismologische gegevens vertrouwd waren. Zo bemoeide Europa zich toen al lichtjes met de Nederlandse gasvoorraad, omdat men uiterst geïnteresseerd was in de Nederlandse plannen.

Hoe het ook zij, die vermeende reserves werden al snel naar boven bijgesteld van enige tientallen miljard kuubs naar 1000 miljard. Uiteindelijk zou het tegen de 3000 miljard m3 lopen, maar die cijfers kwamen pas later in de boeken toen nieuwe technolgie (o.a. 3D-seismisch onderzoek) de werkelijke omvang van het veld aantoonde en de onttrekkingstechniek inmiddels zover was ontwikkeld, dat de winningspercentages konden worden verhoogd. De veraardgassing van het energiestelsel was op gang gekomen en stond aan de wieg van een grote doorbraak van deze energiebron op het West-Europese continent.

Interessante artikelen

Het woord superieur kan in een milde vorm en in een verwerpelijke betekenis worden gebruikt. Een meerdere kan als een superieur worden aangeduid. Het gaat dan om een bovengestelde zoals een chef dit k


Vele dikke boeken zijn er over beleid en management geschreven. Of het nu het algemene management betreft of een deelgebied, zoals communicatie, het heet ingewikkeld te zijn en wordt gerekend tot de h