Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Mensenrechten Syrië grondig onderzoeken. Snik.

Een simple vraag aan minister Blok: “ U zegt toe grondig te onderzoeken of de gematigde partijen zich houden aan de mensenrechten in Syrië.”

Moeten we daaruit opmaken dat u geen actuele informatie paraat heeft? Beste minister, ik kan u als leek en niet-direct betrokkene al zeggen dat dit niet hoeft. Noemt u mij maar één strijdende partij die zich wel aan de mensenrechten houdt. Soennieten en Sji’ieten erkennen niet eens elkaars bestaansrecht. En deze twee partijen erkenennen weer niet het bestaansrecht van de Koerden. Bestaansrecht gaat toch nog boven mensenrechten. Of ziet u dit anders? Hoe Saddam en zijn vazallen denken over de strijdende, verzetsgroeperingen ervaren we dagelijks via het verse oorlogsnieuws. En de Iraniers denken er al niet anders over. Voor alle vechters, behalve de Russen, geldt dat zij alleen de sharia aanvaarden en deze rechterlijke ‘instantie’ erkent geen andere rechtspraak dan zichzelf en heeft de mensenrechten evenmin uitgevonden.

Dus wat moet u dan nog uitzoeken? Na drie, vier jaren. Verschuil u niet achter het argument dat het niet ging om letale middelen. De wagens worden gebruikt voor vervoer van soldaten en wapens naar het front en we hebben op foto’s en filmbeelden gezien hoe vanaf die pick-ups met mitrailleurs wordt geschoten. Nederland steunde daarmee de oorlogshandelingen. We waren derhalve direct partij. Hoe moeten we gevechtsuniformen anders wegen.(tenzij die -het kan altijd erger- afkomstig zin uit India of Bangla Desh in elkaar gezet door laagbetaalde naaisters).

Nee, onderzoek aankondigen is een regelrechte poging tijd te winnen om nog ergens een vluchtbocht te ontdekken. Trek zelf zo'n unniform aan, want u staat andermaal in uw hemd. In Syrië speelt zich een vuile oorlog af. Juist omdat geen van de partijen zich gebonden weet aan ethische afspraken of vecht voor het behoud daarvan. Was dit u niet duidelijk van meet af aan?

(ps Het kabinet zorgt voor eigen werkgelegenheid. Eerst moet de onderste steen boven komen als het om de MH 17 gaat en nu weer aangaande het niet overtreden van mensenrechten door gematigde Syrische partijen.)

Interessante artikelen

De effectladder van communicatie geeft een prima eerste houvast bij de bepaling van de invloed van een gegeven communicatiemiddel. De humaniora kennen niet veel wetten, maar de afstand van zender tot


Het Eurovisie Songfestival is een modern voorbeeld van vervaging van een objectief te beoordelen ‘wedstrijd.’

  1. Het is een landencompetitie maar van welk gebied je een deelnemer kunt zijn staat niet

Er zijn in de huidige tijd diverse manieren om zwanger te worden dan wel tot moederschap te komen naast de klassieke paring en het draagschap van de bevruchte moeder. In geloofskringen verzet men zich