Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Van de nieuwe D’66 voorman Jetten heb ik al zes interviews van gezien en gehoord. Het is alsof hij al 100 jaar in de politiek zit. Geen enkel origineel antwoord. Hij zou jong zijn met zijn 31 jaar, maar hij praat als een oude zak uit de vorige eeuw. “Dat gaan we nog bekijken.” “Dit is nog in overleg.” “Onderwijs is belangrijk.” Alsof er één politieke partij is, die dit niet vindt. “Aan het lerarentekort moeten we nu echt wat gaan doen.”

Wat mij ook ergert, is dat de interviewers telkens vragen stellen waarop zij toch geen verrassend antwoord krijgen. Zo van ‘meneer Jetten, gaat u uw schoonmoeder om zeep helpen?’ Met als antwoord “Dat moeten we eerst nog bekijken.” ‘Meneer Jetten, gaat u ervoor werken om het witwassen door banken binnen twee maanden te doen stoppen onder aangifte door die banken van de witwasklanten?” Met als antwoord: “Onderwijs is belangrijk en die klanten hebben blijkbaar op school niet opgelet of er stond een van de straat geplukte onderwijzer voor de klas. Dus we hebben nog veel werk te doen.”

Die interviewers zijn even nietsvragend als Jetten c.s nietszeggend zijn. Wat bedoelen we eigenlijk met doelmatigheid. Nooit hoor ik “we hebben de interviews achterwege gelaten, want dit zouden de antwoorden zijn geweest. Iedere parlementariër die wel een origineel geluid kan laten horen, kan zich bij ons melden.” En “wij hebben voor regering en parlement deze lijst met verboden antwoorden, die ervan uitgaan dat het volk achterlijk is.”

Politieke interviews kunnen net zo goed achterwege blijven. Behalve als het vragen betreft waarop men opponenten kan beschimpen. Kijkers/luisteraars krijgen dan evengoed later te horen dat de betreffende opponenten het achter de schermen best goed met elkaars konden vinden. Het woordelijke wapengekletter is dus puur voor de buhne.

Maar beste interviewer zo wil ik niet worden gebruikt. Stel uw vraag anders, namelijk “Heeft u nog iets origineels toe te voegen?” Of : “de kijkers willen geen standaardantwoord horen.” En als de geïnterviewde dan poogt grappig te doen en antwoordt:” Wat is standaard?, repliceert de journalist met “Inderdaad, het onderwijs in het Nederlands is sterk achteruitgegaan.”

Interessante artikelen

Voetbalcarnaval viert hoogtij. Vasten is er niet bij.

We kennen op het hoogste voetbalniveau een landskampioenschap en een bekerkampioenschap met de daarbij behorende competities. Op Europees niveau


De Haagse geluiden lijken erop te wijzen, dat de coalitiepartijen een compromis hebben gevonden. Of dat een gulden middenweg is, moet nog worden afgewacht. De PvdA zal het de VVD moeten gunnen om met


Divide et impera. Houd de burgerij verdeeld en heers. Het is een aloude strategie, waarbij verdeeldheid onder de tegenstander zorgt voor zwakte van de oppositie. Is dit de aanpak op regeringsniveau bi