Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Weer een bank die onoirbare zaken doet. Na RABO met libor, ING met witwassen, nu ABNAMRO  met ontwijkfraude. De commerciële bank zijn niet integer en hebben blijkbaar geen protocol waarin staat: ‘Dit nooit.!’

Moeten we evenwel niet spreken van sjoemelende banken, want die stenen doen het niet, maar van sjoemelende functionarissen. Het zijn mensen, hun personeel dat dergelijke ongepaste zaken bedenkten en uitvoeren. Naar welke bank moet je nu toe?

Ban de kieren. Is het niet simpelweg tijd voor een burgerbank, waar personeel en leidinggevenden worden aangesteld op basis van een eed, zoals artsen de Hippocrates-eed afleggen. Laat ik maar zeggen de eed van Zuivere Koffie. Helaas heeft het initiatief van Hans Ludo van Mierlo niet gewerkt. Jammer Hans. Je had de beste bedoelingen.

De vraag is natuurlijk wie houdt er streng toezicht op die burgerbankfunctionarissen, want het vlees is zwak,  zo we ook van onszelf weten. Om te beginnen een onafhankelijk accountsbureau, dus betaald door de overheid die eigenaar is van die burgerbank uit belastinggeld met verantwoording naar alle burgers. En als extra bril een groepje van financieel deskundigen, die met pensioen zijn en tussen 68 en 72 een controlepositie innemen aangevuld met een handvol van de beste jonge derde en vierdejaars studenten jaarlijks wisselend die een studie economie volgen en een jaar respijt krijgen voor hun werk en daarvoor geen studie beurs hoeven te betalen.

Interessante artikelen

De Shashoggi -affaire houdt ons al geruime tijd bezig. De verdwijning va de Arabische journalist werd dood, werd moord plus verdwijning.. Werd de impact van en de redactie op deze gebeurtenis zo onder


In niet 1 land in de wereld wordt de macht of de regering gevormd door arme burgers. Is dit een maatscahppelijke wetmatigheid? Gaat macht altijd gepaard met rijkdom of bezit? Ongeacht de cultuur. Als


Buitenlanders die in Nederland hun heil zoeken doen dit doorgaans om vijf redenen. Deze zijn veiligheid, goede gezondheidszorg, kwaliteit van onderwijs, meningsvrijheid en sociale voorzieningen. Hadde