Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Weer een bank die onoirbare zaken doet. Na RABO met libor, ING met witwassen, nu ABNAMRO  met ontwijkfraude. De commerciële bank zijn niet integer en hebben blijkbaar geen protocol waarin staat: ‘Dit nooit.!’

Moeten we evenwel niet spreken van sjoemelende banken, want die stenen doen het niet, maar van sjoemelende functionarissen. Het zijn mensen, hun personeel dat dergelijke ongepaste zaken bedenkten en uitvoeren. Naar welke bank moet je nu toe?

Ban de kieren. Is het niet simpelweg tijd voor een burgerbank, waar personeel en leidinggevenden worden aangesteld op basis van een eed, zoals artsen de Hippocrates-eed afleggen. Laat ik maar zeggen de eed van Zuivere Koffie. Helaas heeft het initiatief van Hans Ludo van Mierlo niet gewerkt. Jammer Hans. Je had de beste bedoelingen.

De vraag is natuurlijk wie houdt er streng toezicht op die burgerbankfunctionarissen, want het vlees is zwak,  zo we ook van onszelf weten. Om te beginnen een onafhankelijk accountsbureau, dus betaald door de overheid die eigenaar is van die burgerbank uit belastinggeld met verantwoording naar alle burgers. En als extra bril een groepje van financieel deskundigen, die met pensioen zijn en tussen 68 en 72 een controlepositie innemen aangevuld met een handvol van de beste jonge derde en vierdejaars studenten jaarlijks wisselend die een studie economie volgen en een jaar respijt krijgen voor hun werk en daarvoor geen studie beurs hoeven te betalen.

Interessante artikelen

Wij leven in een onvoorstelbare wereld. Oudtijds wisten mensen niet hoe groot de aarde was, wel dat we gezelschap hadden van een zon en wat planeten en daarnaast een aantal sterren en dat er meer mens


Minister Kamp heeft gesproken. De tweeledige oplossing vooralsnog is: 1,2 miljard euro ter leniging van de schade e.a. en een productieverlaging van 20 % in Loppersom e.o. Het schade- en investeringsb