Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Wat ook de Brexit-uitkomst is, Engeland gaat in grote prolemen verkeren.

Een deel van de achtergrond om Brexit te willen is de achterhaalde nostalgie naar de voormalige wereldppositie: Engeland stuurde los van zichzelf de halve wereld aan. Die tijden zijn onherroepelijk voorbij. Het afscheid van India, Canada, Australié en nog zo wat kolonies kan niet ongedaan worden gemaakt. Overblijven een onwillig Schotland, een flard ierland en wankele eilandjes hier en daar.

Door nota bene afsheid te nemen van de EU ontkracht Engeland ook nog zijn invloed in de EU. In de EU blijven levert natuurlijk een gezichtsverlies van jewelste en zet de UK helemaal in de tweede divisie helft. Ook geen optie dus.Op eigen benen is het land niet meer dan een deels kwakkelende economie met fikse armoedegroepen. Historische heimwee maakt er een tweede wereldland van.

Gaat het niet om heimwee maar een renaissance van de oude macht {wel om economie en niet bezitsmatig), dan zijn de opkomst van China, de momentele neergang van Amerika en de enerigetransitie regelrechte gezondheidsaanslagen. China omdat het de bedijvensector opkoopt, beursposities inneemt en export uitbreidt, Amerika's verborgen verarming pas over enkele jaren onomkeerbaar zal blijken en transitie omdat hiervoor gewoonweg het geld ontbreekt.en tevens het groene idealisme hoe onvolkomen ook. Noem mij drie echt Engelse topproducten buiten BBC-producties. Zelfs de whisky is Schots of Iers.oudheid gerichte wetenshappen

Cambridge en Oxford dan. Die mogen er nog zijn maar vooral in de op oudheid gerichte wetenschappen. Niet het Engels zijn verschraalt maar het zich Brits weten verschrompelt. Hun kleding zet allang de toon niet meer en de onverschrokken traditie van een honderdjarige koningin met een dik zeventigjarige zoon als opvolger is van een meeliijwekkende vertoning. Over passée gesproken.

Ik mag die weliswaar overtrokken Engelse mentaliteit wel, maar ikzelf verouder waar ik bij sta. Het verschil is: ik ben mij ervan bewust.

 

 

Interessante artikelen

Een jaar heeft 365 dagen of 8760 uur. Wie 75 jaar oud wordt, leeft al met al 657.000 uren. Mensen, die dit voor het eerst horen en het getal tot zich door laten dringen, schrikken bijna allen. Een men


In de ‘Wereld draait door’ besteedt de presentator op 18 september jl. aandacht aan een pas uitgekomen boek van een Amerikaanse mevrouw met de titel Vagina. Nog voordat hij verder een woord had gezegd


I. Als u met één journalist praat, communiceert u met alle media.

II. Onder embargo, sub rosa en off the record hebben evenveel afspraakwaarde als snelheidsborden, de verplichting dat fietsers richti