Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

In een streek niet ver van hier leefde eens zo menig dier.Wat ik heden voor u vertolk, is de geschiedenis van een bijenvolk.Het was rijk in alle termen en werkte nijver in vele vrije zwermen.De cellen zaten vol met was, de raten vol met honingEn elke zwerm bezat zijn eigen koning-inDie dankzij de vruchtbaarheid van haar achterlijfjeDe spil was in zo’n bij-bedrijfje.En naar zijn aard bleef de een thuis in de trosEn verkoos de ander het vrije buiten in het open bos.Er waren

Lees meer...

Al eerder gaf ik aan, dat het schiereiland de Krim van militair strategisch belang is voor Rusland als vertrekpunt naar de Atlantische Oceaan voor zijn marine. Geeft Rusland deze zeebasis op, dan valt het land terug op een uitvalsbasis in de Oostzee (vanuit St. Petersburg) of marinebases in de Noordelijke IJszee of het barre gebied van de Bering Zee of de Anadyrskiy Zaliv. Die Oostzee is gemakkelijk te blokkeren door de NAVO-landen daaromheen en de smalle Sont-doorgang. Die noordelijke en

Lees meer...

Consequent en principieel gedrag kan ertoe leiden dat een land alleen komt te staan. Het klinkt tegenstrijdig, maar goed gedrag doet in eenzaamheid verkeren. Stel een land, waar de democratie het besturingsmodel is, waar vrijheden van meningsuiting, geloof, pers en vakbondsvereniging tot de fatsoensnormen behoren. Zo’n land zal vanuit deze instelling de soevereiniteit en autonomie van andere landen ten principale respecteren. Diezelfde soevereiniteit in combinatie met hun vrije keuzes kan in

Lees meer...

Elke dreiging van wie dan ook waar ter wereld, die leidt tot een militaire escalatie moet te allen tijde worden vermeden. Zo zouden we het willen, maar zo gaat het maar al te vaak niet. Bij de huidige toestand in Oekraïne zet ik een paar zaken in hun verband.De Russen hebben een lang geheugen. Tot twee keer toe heeft een West-Europees land getracht Rusland te veroveren. Eerst was er Napoleon met zijn keizersdrang tot een groot Frans Rijk en vervolgens streefde Hitler zijn idealen na om het

Lees meer...

In westerse media wordt de annexatie van de Krim vooral beoordeeld als een voorbeeld van Russische powerplay. Er zijn vele invalshoeken om de kwestie te typeren. Opmerkelijk is dat tevoren deze stap in de openbaarheid dan wel publicitaire verslagen niet aan bod is gekomen. Als de gebeurtenissen in de tijd worden bezien, ontstaat de navolgende reeks. Een voor politici en strategen bekend feit was dat de geschiedenis van Oekraïne een land laat zien, dat in termen van soevereiniteit en eigen

Lees meer...

Verloren miljarden in Griekse cultuur: een communicatiecultuur voorbeeldEen tweetal dagen terug schreef ik over het zware, langdurige werk om de cultuur te veranderen van een organisatie of een heel land. Zwaar en complex, omdat op vier niveaus, onderling verbonden en elkaar beïnvloedend, met diepe wortels veranderingen, moeten worden aangebracht. Een regelrecht praktijkvoorbeeld is Griekenland. Om financieel weer boven water te komen moet de Griekse maatschappij drastisch veranderen. De

Lees meer...

Subcategorieën