Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Het Oekraiense dilemma vraagt om supranationale oplossingenDe Oekraiense kwestie raakt de EU politiek en financieel, maar kan zelfs het gasbeleid in Nederland en dus ook Groningen raken.Kranten schrijven dat er in de huidige situatie een zware rol voor de EU is weggelegd inzake Oekraïne. Het land is nagenoeg failliet en heeft op korte termijn, geschreven wordt voor de eerste twee jaar, circa 25 miljard euro nodig. Wat zijn de mogelijkheden?Eerste optie. Het land breekt in tweeën. Het

Lees meer...

Uit de Groninger bevolking klinken eisen op om de gasproductie te halveren. Dit sluit bevingen nog steeds niet uit. Of dit de kracht van schokken sterk vermindert, moet helaas ook nog blijken. Wellicht geven de onderzoeksrapporten hierop een duidelijk antwoord. Maar om andere redenen, die ik in mijn eerste beschouwing al aangaf, kan dit niet. De verplichtingen en de belangen zijn te groot. Aan hen, die dit argument afwijzen, zou ik als nadenker willen meegeven: Stel u voor dat Rotterdam het

Lees meer...

Groningen aardgas (3) : ideeën Er kan lang en breed over worden gesproken, maar de bevingen zijn niet af te wenden, hooguit de kracht en frequentie. Een plaatselijke productiedaling, noch een forse, algehele daling van de productie uit het Groningerveld doen hier iets aan af. Een afname van de productie met 25 of 50% is gezien de contracten, aardgastechnische verwevenheden en de inkomstenderving op nationaal niveau als niet doenlijk gekwalificeerd door de regering. Groningse bewoners

Lees meer...

Een mooi staaltje pover verwachtingsdenken trok deze week voorbij. De aanleiding was de constatering, dat de oproep om de topsalarissen te matigen, te beginnen in de (semi-) publieke sector het gewenste effect niet liet zien. Integendeel in veel gevallen waren de salarissen juist omhoog gegaan. Waarom pover?Laat ik vooropstellen dat ik topsalarissen in elke sector een veeg maatschappelijk teken vind. Ik ben evenmin een voorstander van verregaande nivellering. De salarisrange dient wel

Lees meer...

Ethiek en internationaal zaken doen sluiten elkaar nagenoeg uitWie internationaal zaken wil doen of het nu de overheid, een organisatie of een particulier betreft, zal ethisch altijd concessies moeten doen. Absolute principes, zoals zo vaak, kunnen niet worden toegepast. Anders gezegd: altijd is er sprake van het maken van vuile handen. Zie de werkelijkheid via de drie, onderstaande illustraties.In de eerste illustratie besluit u niet te willen werken in landen waar het niet veilig is

Lees meer...

Minister Kamp heeft gesproken. De tweeledige oplossing vooralsnog is: 1,2 miljard euro ter leniging van de schade e.a. en een productieverlaging van 20 % in Loppersom e.o. Het schade- en investeringsbedrag lijkt op niveau. Het is zelfs nog iets meer dan CdK Max van den Berg aanvaardbaar achtte. Van de productiebeperking als maatregel valt nog wel wat af te dingen. Zie hierna. Eerst geef ik u enige krantenkoppen van de voorpagina.De Volkskrant: “Minder gas, niet minder bevingen.” Als zo vaak

Lees meer...

Subcategorieën