Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

De wereld behalve Duitsland valt in het openbaar over Dijsselbloem heen. Hij had de Cyprus-aanpak geen nieuw beleid mogen noemen. Geen indicatie mogen geven die in de media is vertaald als blauwdruk en template. Communicatief de waarheid beter achter kunnen houden dan wel pas later moeten onthullen. Maar! hij had wel beter moeten communiceren. Zie hier, media en politiek tonen de burgers en specifiek ons communicatoren wat onder communiceren soms moet worden verstaan. Blijkbaar geen

Lees meer...

Enige dagen terug verdedigde ik Dijsselbloem en zijn uitspraken. Inmiddels hebben heel wat columnisten en andere commentaarlevers, vooral ook ingezonden brievenschrijvers zijn openheid en eerlijkheid, waarmee hij overigens nog niet eens volledig was, (want wat is er nog meer in de kamers afgesproken?) de handschoen voor hem opgenomen. Cyprus is de helpende hand toegestoken. Ik ben geen financiële expert, maar wat als het volgende gebeurt? Wie dit leest en mij kan wijzen op onzin of een foute

Lees meer...

De EU-commissie informeert vooral via externe media of de nationale regeringen de burgers over het belang en de waarden van de Europese Gemeenschap. Als leiders van de grootste organisatie in dit werelddeel beschikken zij opmerkelijk genoeg niet over een eigen medium. De informatie toont het beeld van een enorme verstrooiing langs duizenden lokale en internationale kanalen.De EU hanteren een zendmodel. Op zich niet onbegrijpelijk, want hoe moet je communiceren in een dialoogvorm met 300

Lees meer...

In het dagelijkse gebruik wordt ook door politici en journalisten soms verwarrend over Europa gesproken of geschreven als men de EU bedoeld en andersom. Begrijpelijk, zo gaat dit als termen elkaar lijken te dekken. Maar in dit geval versluiert dit de realiteit. De speech van Cameron deze week maakt dit nog eens duidelijk. Op dit niveau hoort in het communicatieverkeer  betekenis zo zuiver mogelijk te worden toegepast. De EU is niet Europa.Los van het feit of u en ik het eens zijn met

Lees meer...

In 2010 stond er een fiks interview in M&L, het platform voor managers en professionals,  met Henry Mintzberg, de Canadese hoogleraar, die als geen ander, zijn werk heeft gewijd aan management en strategie. In dat interview keerde hij terug naar de eenvoud. In een aantal uitspraken kwam zijn nieuwe inzicht neer op iets wat we allemaal al weten. Ze werken als open deuren. Dat op zich onthutste mij al. Na zoveel complexe betogen dook de eenvoud op als kenmerk van het ware. Een eenvoud

Lees meer...

Het kapitalisme is een stelsel, waarbij de productiemiddelen in handen zijn van particulieren. Die productiemiddelen vormen het kapitaal (en de rijkdom) van de bezitters. Om te kunnen produceren moeten er eerst die middelen zijn en vervolgens een afzetgebied ofwel markt. Die markt c.q. verkoop van producten moet winstgevend zijn. Zoniet dan ontbreken de gelden om die middelen (grondstoffen, fabrieken en machines) te onderhouden en vernieuwen en de ‘arbeiders’ te betalen. Deze laatste zijn

Lees meer...

Subcategorieën