Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

De crisis rond de onuitvoerbaarheid en het verzet tegen de zorgplannen van dit kabinet legt een situatie bloot die vanuit communicatie en democratisch rationalisme gezien, zeer verontrustend is. Ik duid niet op de in alle opzichten hopeloze manier, waarop de plannen en vooral dit voornemen naar buiten zijn gebracht. Ik durf zelfs te stellen, dat het niet anders had gekund. Dit is dan weliswaar geen verontschuldiging, maar wel een verklaring. Waardoor kom ik tot deze bemerkingen?Noch Rutte

Lees meer...

Het politieke debat in Nederland gaat in aanloop naar de verkiezingen o.a. over de bestrijding van de werkeloosheid. Een half miljoen mensen zoeken een baan. Investeren is het adagium bij de meeste partijen. Dat betekent meer goederen, terwijl de consumptie als zorgt voor milieubelasting, overbodige luxe en obesitas. Meer vakantiereizen. Meer kantoren, die al leeg staan. Meer vervanging van wat nog niet versleten is. Ook meer export. Naar China? Daar maken ze zelf alles al. Naar Griekenland

Lees meer...

Nederland heeft gekozen en duidelijker dan aanvankelijk gedacht en verwacht. De kiezers geven in meerderheid de voorkeur aan een sociaal liberalisme of een liberaal socialisme. Anders gezegd: een goede economie en werkgelegenheid (PvdA) met een redelijke dosis profijt ( VVD). Voor dat profijt is voldoende, economisch gunstige arbeid nodig. Voor dat werk is voldoende geld een voorwaarde als het om innovatie en investeringen gaat. Zo bezien liggen de VVD en de PvdA zij aan zij. Het gaat in

Lees meer...

Als de EU-lidstaten elkaar niet vanuit een centrale hulpsolidariteit steunen, gaat de euro verloren en daarmee misschien ook wel de EU als zodanig. Eenheid is geboden, zo propageren EU-adepten. Lees de ontluisterende story van het Spaanse hoerenjong. Hoe communicatie de werkelijkheid toont!Bij de Spaanse bekerwedstrijd Barcelona tegen Atletico Bilbao zit het stadion in Madrid afgeladen vol. Grosso modo 30.000 Catalenen tegenover 30.000 Basken. Die twee volksgroeperingen lusten elkaar voor

Lees meer...

In het voorbije halfjaar heb ik een aantal conclusies getrokken op basis van communicatieve analyses. Wat laten de tussentijdse uitkomsten zien? En in hoeverre lijken er eindresultaten voorstelbaar?  Griekenland, Libië, Syrië, de EU passeren de revue.Over de Griekse schulden zeiden oud DNB-hoofddirecteur Wellink en inmiddels demissionair minster van Financiën De Jager, dat de Grieken alle leningen zouden terugbetalen en met rente. Zelden heb ik twee experts(?) zo door het ijs zien

Lees meer...

Afgelopen week toonden de politieke partijen verenigd in wat als het Kunduzaccoord de politieke geschiedenis van Nederland in zal gaan zich zeer trots op hun snelle samenwerking na de val van het kabinet Rutte-gedoog. Een voorbeeld voor het buitenland. Op dit punt past zeker opgewekte tevredenheid. Bravo dus, maar wat staat er tussen de regels van deze tijdelijke euforie? Wat zegt het over strategie, doel en communicatie?Het accoord richt zich op een maximaal begrotingstekort van 3% in

Lees meer...

Subcategorieën