Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

In het dagelijkse gebruik wordt ook door politici en journalisten soms verwarrend over Europa gesproken of geschreven als men de EU bedoeld en andersom. Begrijpelijk, zo gaat dit als termen elkaar lijken te dekken. Maar in dit geval versluiert dit de realiteit. De speech van Cameron deze week maakt dit nog eens duidelijk. Op dit niveau hoort in het communicatieverkeer  betekenis zo zuiver mogelijk te worden toegepast. De EU is niet Europa.Los van het feit of u en ik het eens zijn met

Lees meer...

Ik schreef er vier keer eerder over; voorzeggend dat de Grieken de bezuinigingen niet op de afgesproken tijd rond zouden krijgen en hun schulden niet kunnen aflossen. Ze krijgen nu twee jaar uitstel om de norm van 3% te halen en andermaal 20 miljard euro steun.De feiten zijn dus:De schuld loopt nog fors op ( boven de pactnorm en extra leningen en hogere rente);Nederland moet nogmaals bijspringen, ook al zei Rutte ‘ze krijgen geen cent meer.’De roomskatholieke kerk in Griekenland is

Lees meer...

In 2010 stond er een fiks interview in M&L, het platform voor managers en professionals,  met Henry Mintzberg, de Canadese hoogleraar, die als geen ander, zijn werk heeft gewijd aan management en strategie. In dat interview keerde hij terug naar de eenvoud. In een aantal uitspraken kwam zijn nieuwe inzicht neer op iets wat we allemaal al weten. Ze werken als open deuren. Dat op zich onthutste mij al. Na zoveel complexe betogen dook de eenvoud op als kenmerk van het ware. Een eenvoud

Lees meer...

Stel, dat we het regeerakkoord beschouwen als een complex pakket van bezuinigingsmaatregelen en sociale hervorming (inkomensnivellering), dat hoogst noodzakelijk is gezien de erbarmelijke staat van de overheidsfinanciën en sociale ongelijkheid.  De overheidsschuld is immers opgelopen naar meer dan 410 miljard euro. Dan kunnen we dit akkoord en pakket beschouwen als zijnde van strategische waarde. Hierbij past een communicatieplan van hoge kwaliteit. Daarvan bleek in de afgelopen week

Lees meer...

Het kapitalisme is een stelsel, waarbij de productiemiddelen in handen zijn van particulieren. Die productiemiddelen vormen het kapitaal (en de rijkdom) van de bezitters. Om te kunnen produceren moeten er eerst die middelen zijn en vervolgens een afzetgebied ofwel markt. Die markt c.q. verkoop van producten moet winstgevend zijn. Zoniet dan ontbreken de gelden om die middelen (grondstoffen, fabrieken en machines) te onderhouden en vernieuwen en de ‘arbeiders’ te betalen. Deze laatste zijn

Lees meer...

Mevrouw Lagarde, directeur van het IMF stelt voor Griekenland nog twee jaar te geven om de bezuinigingen en de resultaten ervan aldaar een kans te geven. Dit betekent dat er op korte termijn nog geen uitzicht is op lagere overheidsbestedingen en hogere (belasting)inkomsten. Aangezien de Griekse staat nu al niet aan haar verplichtingen kan voldoen of geld genoeg heeft voor binnenlandse betalingen (ambtenarensalarissen bijvoorbeeld) , betekent dit dat er nog twee jaar dik geld naar de Helleense

Lees meer...

Subcategorieën