Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

NRC van 29 oktober; twee artikelen. <7 miljard aardbewoners, nu op weg naar de 8> en . Ogenschijnlijk hebben deze onderwerpen niets met elkaar te maken. Er is echter wel degelijk een raakvlak. Verder hoe communiceren we erover? En wie zit aan het strategische stuur? Raakt het ons dagelijkse werk?Anderhave week geleden schreef ik een kort artikel, waarbij ik de berichtgeving over de neutrino-sneller-dan-het licht-meting aangreep om u een bizar rekenbeeld voor te schotelen. Ter

Lees meer...

Het ja van het Griekse parlement tegen de bezuinigingsplannen geeft geen enkele garantie op realisatie van de maatregelen. Wat zijn woorden waard? En wat zeggen feiten en lichaamstaal? In feite is Griekenland geen democratie meer. Hoe moeten we de situatie interpreteren of ontleden?Een deel van de Europese politici, economen en media twijfelde eraan of het Griekse parlement zou instemmen met het plan tot bezuiniging en vervolgens de inhoud van dat plan zelf. Ik heb nooit getwijfeld aan dat

Lees meer...

Als de EU in deze crisistijd zouden worden vergeleken met een ziekenhuis, dan ontstaat het volgende beeld. Er zijn stervende patiënten aan wier bedden de dokters eindeloos staan te praten over de juiste ingrepen. Bloed- en andere transfusiestoffen worden weggehaald bij andere, minder zieke patiënten.De bloedbanken liggen zelf aan een infuus en halen hun levensstof in eerste aanleg ongemerkt weg bij niets vermoedende bezoekers. Het ziekenhuis bestuur overlegt niet met de patiënten, met de OR

Lees meer...

De dood van Osama Bin Laden of moet ik zeggen diens vermeende dood is een zeer realistisch voorbeeld van het complexe mengsel van identiteit, imago, schijn en werkelijkheid. En hoe de verschillende belangengroepen hun eigen interpretatie en perceptie toepassen. Alle communicatie hieromtrent en alle mediapublicaties zullen een praktijkgeval opleveren dat zijn weerga niet kent. Onmiddellijk na de bekendmaking van de geslaagde, in Amerikaanse ogen, militaire actie in Pakistan, die leidde tot de

Lees meer...

Als de politiek en de leiders één ding duidelijk maken is dat het volslagen gebrek aan volledige en volwassen informatie naar de burgers. Het is opvallend hoe vaak de laatste tijd vraagtekens worden gezet bij het vermogen om langs democratische weg snel en krachtdadig beleid te ontwikkelen.Op deze site staan drie artikelen over de Griekse schuldenaffaire en één artikel over de Libische machtstrijd. In beide gevallen heb ik geconstateerd, dat van een duidelijke strategische aanpak, die toch

Lees meer...

Parlementsleden, journalisten en burgers zetten om een veelheid van redenen vraagtekens bij de Nederlandse deelneming aan de militaire acties tegen het Libische Khadaffi-regiem. Een kernvraag is: welke strategie wordt nu onder aanvoering van de NAVO uitgevoerd tot welk doel? Is dit doel de luchtmacht van Libië uit te schakelen, waardoor luchtbombardementen gericht tegen opstandelingen onmogelijk worden? Gaat het erom dat alle militaire geweld tegen burgers moet worden tegengegaan of richt de

Lees meer...

Subcategorieën