Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Is May (en daarmee Engeland) aan het einde van haar Latijn?Drie aanslagen in korte tijd. Goede raad is duur. Premier May reageerde met genoeg is genoeg. Dat lijkt de opmaat naar afdoende maatregelen. Maar welke?Ook in Duitsland en Frankrijk wenste men een definitief halt toe te roepen aan aanslagen door zelfmoordterroristen en IS-fanatici, maar ook daar bleven afdoende maatregelen in nevelen gehuld.Dat mag niet verwonderen. Totnutoe zijn overheden, noch beveiligingsdiensten of zelfs

Lees meer...

Een land of leider kan weglopen van het klimaatakkoord maar niet van het klimaat. Aannemende dat Trump dit beaamt, betekent het vooral dat Amerika niet meedoet met de pogingen om wereldwijd tot overeenstemmking te komen dat er actie moet worden ondernomen tegen het broeikaseffect..Je kunt op twee manieren de opwarming van het aardse klimaat met alle gevolgen van dien beooordelen. A: er is van opwarming geen sprake. B: we constateren wel opwarmingsverschijnselen, maar die zijn kosmisch van

Lees meer...

Het was weer Troef met Trump. De Amerikaanse president zette de EU onder druk tijdens de NAVO-besprekingen. 2 Procent van het bruto binnenlands product is het minimum dat EU-lidstaten moeten uitgeven aan defensie. Nu is het zo dat de EU-landen dit in het verleden toezegden en belofte maakt schuld. Maar tegelijk heeft Trump dus geen enkele empathie. Wat bedoel ik hiermee? De EU heeft vanaf haar oprichting de intentie gehad in dit deel van de wereld samen te leven en geen oorlogen meer te

Lees meer...

Nederland heeft een democratisch stelsel. Heel strikt komt dit erop neer, dat de meerderheid plus één het voor het zeggen krijgt. In een stemuitslag van 51 tegen 49 procent bekruipt ons al snel het gevoel, dat dit als minder doorslaggevend moeten worden beschouwd. Je kunt toch niet ongeveer de helft van de kiezers buitenspel zetten. Maar welke meerderheid geldt dan als criterium voor een volslagen meerderheidsbeleid?Nederland is in algemene zin geneigd ook de minderheid aan bod te laten

Lees meer...

Als we er niet uitkomen, sprak de informateur in het begin van de coalitiebesprekingen, met betrekking tot onze onderwerpen waar we zeer verschillend over denken, dan zal deze formatiepoging niet slagen. Bent u dit met mij eens?De onderhandelaars van de vier partijen knikten beamend.Goed, zei de informateur, dan stel ik vandaag met u de lijst op van de grote onderwerpen, zoals migratie, zorg, onderwijs en de rest met een top-down volgorde. Dat wil zeggen, we beginnen met het zwaarste

Lees meer...

Onze media rapporteren voluit over de mogelijke gevolgen van de Franse verkiezingen. Ik ben geen echte kenner van de Franse politiek, dus ik volg de analyses, voorspellingen en veronderstellingen. Net als u waarschijnlijk. Waar het precies op uitdraait moet allemaal nog blijken. Dank je de koekoek. Die zin is van toepassing op alles en alles als het om de toekomst gaat.Wat gaat Noord-Korea doen, wat Zuid-Korea, wat China, wat Amerika, wat de rest van de wereld? O sorry we hadden het over

Lees meer...