Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

De Turkse president noemt Nederland in het conflict rond ministers die hier een campagnebijeenkomst wilden houden nazistisch en fascistisch. Er zijn nauwelijks termen mogelijk, die meer beledigend zijn. Nazistisch als adjectief slaat al helemaal nergens op, maar fascisme is minstens zo belachelijk als typering van de Nederlandse aard of nationaal gedrag.Ik heb op deze plek wel eens eerder gewezen op het zeer verwerpelijke gebruik van woorden, die nergens op slaan en vooral ook aangeven, dat

Lees meer...

Tenzij er in de laatste week dramatische veranderingen komen stevent de verkiezingsuitkomst af op een informateurspartijtje eindeloos klaverjasssen met vijf deelnemers. Die dramatiek moet dan komen uit een onverwacht clusterende zwerm van de zwevende kiezers, waardoor één van de partijen anders dan de PVV 10 tot 15 zetels meer krijgt dan nu uit de marktonderzoeken blijkt. Houden we het nog even op de peilingvoorspellingen van nu, dan ontstaat het volgende beeld. De PVV met circa 23

Lees meer...

Over niets zijn mensen zo eensgezind als over het ideaal van het doorgeven van een schone en veilige wereld aan hun kinderen. Je zou verwachten, dat de maatregelen hiervoor deel uitmaken van elk partijprogramma zonder aanzien des persoons. Tussen ideaal en realiteit ligt helaas een wereld van haat en nijd.Waar mensen het in overgrote meerderheid ook over eens zijn, is dat men vrede wil.In Amerika roept Trump, dat hij wil dat de VS de grootste kernmacht blijft en dat hij weer oorlogen wil

Lees meer...

Op mijn beschrijving van de debatten die geen debatten zijn, reageerden geachte lezers met vragen. Wat zie jij dan als oplossingen of serieuze onderwerpen waar onze politici wel aandacht zouden moeten schenken?Ik geef u graag wat voorbeelden.Vooraf wil ik wijzen op zaken die op de korte termijn moeten worden aangepakt en onderwerpen die een langetermijnbeleid vergen. Dat is een gegeven van alle tijden.De korte termijn eerst. De aardbevingsschade in Groningen. Het is te gek voor woorden

Lees meer...

De debatten van politieke partijleiders volgen elkaar in allerhande samenstellingen in rap tempo op. Ze zijn betrekkelijk nutteloos en wel hierom.Ik heb in geen enkel debat één van die politici zijn mening horen aanpassen of veranderen. Het zijn derhalve geen echte debatten. De partijleiders sommen hun standpunten op, maar die had ik al in het partijprogramma kunnen lezen, dat her en der in kranten wordt gepubliceerd. Ze vangen elkaar vliegen af en komen niet verder dan te stellen, dat de

Lees meer...

Met het CPB-doorrekeningsrappport betreffende de voorstellen van politieke partijen heeft de discussie over programma’s en doelen pas echt zee gekozen. Wanneer we alle voorstellen op een bepaald onderwerp terugbrengen naar het bedrag van de hoogste en alle unieke suggesties bij elkaar optellen, dan wordt het in één telling duidelijk dat partijen nooit alle wensen zullen kunnen vervullen en daarmee ook niet hun beloftes. De uitkomst zal hoe dan ook zoiets van een grootste gemene deler

Lees meer...