Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Ik heb buiten mijn hypotheek geen schulden. Maar in de macro-economische wereld wel: liefst 30.000 dollar. Dat is namelijk het bedrag dat elk mens op aarde als aandeel heeft in de totale schuldenbult van alle landen bij elkaar: 217.000 miljard dollar gedeeld door 7 mijard burgers. Ook pasgeboren babies. Een gezin van man, vrouw en drie kinderen komt zo al tot 150.000 dollar. Maar straatarme mensen in landen als India of Afrika die van 1 of 2 dollar per dag moeten leven komen in nog geen 60

Lees meer...

De Srebrenica-affaire bezorgt Nederland nog steeds veel napijn. Om te beginnen werd Nederland op een onmogelijke vredesmissie gestuurd. Dutchbat was slecht uitgerust en maakte allesbehalve deel uit van een grootschalige VN-macht die wel even met krscht en macht orde op zaken kwam stellen. De huidige (demissionaire) minister van Defensie heeft dat met zoveel worden toegegeven: de opdracht was in aantallen militairen, in materiële uitrusting en in VN-ruggensteun onvolkomen en hierdoor

Lees meer...

De toenadering tussen Groen Links en het motorblok (VVD, CDA en D’66) is afgeketst op het onderwerp immigratie. De drie laatstgenoemde partijen bepleiten een oplossing in de regio in de trant van de afspraak met Turkije. Liefst regionale opvang met flinke geldsteun vanuit de EU. En verder de landen van herkomst fatsoenllijk opbouwen. In straattaal: afkopen die opvang. Doorstroming leidt hier tot teveel problemen. Voor een deel zijn deze praktisch (huizen, werk en kosten), voor een ander deel

Lees meer...

Is May (en daarmee Engeland) aan het einde van haar Latijn?Drie aanslagen in korte tijd. Goede raad is duur. Premier May reageerde met genoeg is genoeg. Dat lijkt de opmaat naar afdoende maatregelen. Maar welke?Ook in Duitsland en Frankrijk wenste men een definitief halt toe te roepen aan aanslagen door zelfmoordterroristen en IS-fanatici, maar ook daar bleven afdoende maatregelen in nevelen gehuld.Dat mag niet verwonderen. Totnutoe zijn overheden, noch beveiligingsdiensten of zelfs

Lees meer...

Een land of leider kan weglopen van het klimaatakkoord maar niet van het klimaat. Aannemende dat Trump dit beaamt, betekent het vooral dat Amerika niet meedoet met de pogingen om wereldwijd tot overeenstemmking te komen dat er actie moet worden ondernomen tegen het broeikaseffect..Je kunt op twee manieren de opwarming van het aardse klimaat met alle gevolgen van dien beooordelen. A: er is van opwarming geen sprake. B: we constateren wel opwarmingsverschijnselen, maar die zijn kosmisch van

Lees meer...

Het was weer Troef met Trump. De Amerikaanse president zette de EU onder druk tijdens de NAVO-besprekingen. 2 Procent van het bruto binnenlands product is het minimum dat EU-lidstaten moeten uitgeven aan defensie. Nu is het zo dat de EU-landen dit in het verleden toezegden en belofte maakt schuld. Maar tegelijk heeft Trump dus geen enkele empathie. Wat bedoel ik hiermee? De EU heeft vanaf haar oprichting de intentie gehad in dit deel van de wereld samen te leven en geen oorlogen meer te

Lees meer...

Subcategorieën