Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

De Tunesische terrorist die in Berlijn toesloeg reisde ongehinderde door half West-Europa. Minister Van der Steur zei desgevraagd vlak na die aanslag dat Nederland maximaal de veiligheid voor ogen had. 100 % Zekerheid kon hij niet geven, maar dit is dan ook de meest nietszeggende mededeling een minister onwaardig, zij het wel waar. 100% Zekerheid bestaat nooit.Volgen we de feiten, dan blijken de Duitse veiligheidsdiensten al door Marokko te zijn gewezen op de potentiële terreurkanten aan

Lees meer...

Nederland zal het handelsverdrag met Oekraïne tekenen als Tweede en Eerste Kamer akkoord gaan. Aan de bezwaren van de referendum Nee-stemmers wordt met een aanhangsel van de EU-verdragtekst tegemoet gekomen, zo verklaarde premier Rutte.Bij deze zet ik alles nog eens op een rij met een blik op de toekomst.De EU wil een handelsverdrag sluiten. Alle lidstaten stemmen in. Het referendum in ons land werpt een drempel op. ReferendaRegeringen houden niet van referenda. Een volk is te grillig

Lees meer...

Vandaag spreken de rechters zich uit over de mogelijk strafbare feiten inzake de Wilders-kwestie. Een schier onmogelijke taak voor wie alle commentaren en bezwaren van wat voor aard dan ook op een rij zet.Ik ben geen Wilders-aanhanger. Zijn aanpak en verwoordingen zijn verre van de mijne. Als hij evenwel de orthodoxe islamieten niet van deze tijd acht en niet passend bij de westerse waarden en gewoontes heeft hij volgens mij gelijk op dit laatste punt. Hoe dan ook zijn echter hun meningen

Lees meer...

De spanningen met Turkije nemen toe. De vluchtelingendeal loopt spaak. Wat al enige tijd door critici werd gevreesd dreigt werkelijkheid te worden. Met Erdogan is het slecht kersen eten.Turkije glijdt in hoog tempo af van een democratische staat naar een dictatuur. Tegelijk komen de vrijdenkerij en de christelijke geloofsovertuiging in het gedrang. Het mohammedanisme wint terrein. President Erdogan hanteert de knoet, waarop staat ingegraveerd; wie niet voor mij is, is tegen mij. De

Lees meer...

Er is veel te doen over studie en kosten. HBO- en WO studenten lopen al snel aan tegen een schuld van 15.000 euro of zelfs tot aan het dubbele. Stel die student(e) is pakweg op zijn/haar 24e klaar. Nu dan wil je wel even van die studie-uren afzien en het ervan nemen.Doorgaans onder gelijktijdig gezoek naar een baan, want garanties zijn er niet. We hebben in veel beroepssectoren meer aanbod dan vraag om een uiteenlopoende aantal redenen, als automatisering, geen maatscghappelijke behoete of

Lees meer...

De koude oorlog is weer terug. Welke moderne term we er ook aan geven het is een toestand van wederzijds wantrouwen. Aan Russische zijde ontwaart het westen acties als de terugvordering van de Krim, de inval in Oost-Oekraïne en wat ostentatiever machtsvertoon met legeronderdelen en de marine.We zijn vanuit Rusland gezien duidelijke redenen voor.Het lonken naar het westen dreigde hen de beschikking over de marine-uitvalbasis in de Krim te doen verliezen. Tegelijk zou Oekraïne meer handel

Lees meer...