Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Over niets zijn mensen zo eensgezind als over het ideaal van het doorgeven van een schone en veilige wereld aan hun kinderen. Je zou verwachten, dat de maatregelen hiervoor deel uitmaken van elk partijprogramma zonder aanzien des persoons. Tussen ideaal en realiteit ligt helaas een wereld van haat en nijd.Waar mensen het in overgrote meerderheid ook over eens zijn, is dat men vrede wil.In Amerika roept Trump, dat hij wil dat de VS de grootste kernmacht blijft en dat hij weer oorlogen wil

Lees meer...

Op mijn beschrijving van de debatten die geen debatten zijn, reageerden geachte lezers met vragen. Wat zie jij dan als oplossingen of serieuze onderwerpen waar onze politici wel aandacht zouden moeten schenken?Ik geef u graag wat voorbeelden.Vooraf wil ik wijzen op zaken die op de korte termijn moeten worden aangepakt en onderwerpen die een langetermijnbeleid vergen. Dat is een gegeven van alle tijden.De korte termijn eerst. De aardbevingsschade in Groningen. Het is te gek voor woorden

Lees meer...

De debatten van politieke partijleiders volgen elkaar in allerhande samenstellingen in rap tempo op. Ze zijn betrekkelijk nutteloos en wel hierom.Ik heb in geen enkel debat één van die politici zijn mening horen aanpassen of veranderen. Het zijn derhalve geen echte debatten. De partijleiders sommen hun standpunten op, maar die had ik al in het partijprogramma kunnen lezen, dat her en der in kranten wordt gepubliceerd. Ze vangen elkaar vliegen af en komen niet verder dan te stellen, dat de

Lees meer...

Met het CPB-doorrekeningsrappport betreffende de voorstellen van politieke partijen heeft de discussie over programma’s en doelen pas echt zee gekozen. Wanneer we alle voorstellen op een bepaald onderwerp terugbrengen naar het bedrag van de hoogste en alle unieke suggesties bij elkaar optellen, dan wordt het in één telling duidelijk dat partijen nooit alle wensen zullen kunnen vervullen en daarmee ook niet hun beloftes. De uitkomst zal hoe dan ook zoiets van een grootste gemene deler

Lees meer...

Een week geleden zegde ik toe eens aan te geven hoe Nederland 1000 miljard misliep.Om alle misverstanden te vermijden zeg ik voorafgaand aan dit onderstaande betoog, dat ik de afhandeling van de aardbevingsschade richting gedupeerde bewoners van de provincie Groningen minderwaardig vindt. De overheid zou zich veel meer hun lot moeten aantrekken en vlot over de brug moeten komen. Per slot van rekening gaf het Rijk vergunning tot de productie van dat aardgas en streek de inkomsten op. 

Lees meer...

Als alle partijen op de Partij voor de Ouderen na samenwerking met de PVV uitsluiten krijgen we een moeizame politieke situatie. Een partij die verder gewoon deel uit kan maken van het parlement en mogelijk 30 of meer zetels kan bezetten op basis van het aantal stemmen wordt buitengesloten van regeringsdeelname.Dat kan natuurlijk. 30 Zetels vertegenwoordigt slechts 20 procent van het aantal Tweede Kamerleden. Als daar een grotere partij tegenoverstaat met bijvoorbeeld 45 zetels kan deze

Lees meer...