Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

In ons land is de discussie over slavenhandel actueel. De meningen kunnen ruwweg in drie categorieën worden onderscheiden. Zij die vinden dat we deze praktijken in de 16e en 17e eeuw als absoluut ontoelaatbaar moeten bestempelen, maar er aan toevoegen dat we dit doen op basis van onze hedendaagse inzichten en normen en rechten zoals we die nu zien. Mensen zijn gelijkwaardig en niemand is slaaf van een ander. Zij die van oordeel zijn dat we het verleden als zodanig moeten laten voor wat het is

Lees meer...

Een vreedzame wereld willen we allemaal, maar is dit wel zo? Aan welke voorwaarden zou die samenleving moeten voldoen? Als we de afschuwelijke gebeurtenissen in Spanje deze keer als uitgangspunt nemen, welke lijn van redeneren kunnen we dan volgen?We noemen de daders geradicaliseerde aanhangers van IS. Willen we de bron voor die radicalisering weghalen, dan staan er twee wegen open. Of we schakelen IS uit of we halen de oorzaken voor die radicalisering weg. Als we de eerste weg bewandelen

Lees meer...

De manier waarop we de oorlogszuchtige taal tussen Noord-Korea en Amerika in het nieuws brengen heeft de toon van bakkeleiende kraamhouders op de markt in mijn beleving. We hebben het wel over twee landen met kernwapen. Wijst dit gebrek op ernst in de berichtgeving op ons ongeloof dat het zover zal komen? Zo van het waait wel weer over? Of dit soort gebral treffen we overal aan en blaffende honden bijten niet.Voor mij geldt als extra bezorgdheid dat we geen duidelijk beeld hebben van de

Lees meer...

Welke arbeider, medewerster of functionaris, hoog of laag geklasseerd, is 200 miljoen euro waard bij verandering van werkgever? De persoon in kwestie, topvoetballer Neymar, krijgt ook nog eens 75 miljoen euro tekengeld of een bedrag in die buurt.De voetballerij is losgeslagen van elke werkelijkheidszin. Dat was het al met krankjoreme transfersommen en buitenissige salarissen. Maar dit spant de kroon. Als burgers in overwegende aantallen klagen over te hoge bonussen van bankiers of

Lees meer...

De zorgkosten blijven stijgen. Wanneer wordt de grens bereikt?Aan de gedetailleerde kennis omtrent ziekteverschijnselen en hun oorzaken beginnen steeds meer moeilijkheden te kleven van medische zowel als economische aard.Mensen willen graag in gezondheid leven en ook nog eens zo lang mogelijk. Dat is alleszins begrijpelijk. Naarmate men verneemt van mogelijke medicijnen die ook in geval van uiterst complexe of zeldzame aandoeningen kunnen helpen, willen mensen in ons type welvarende

Lees meer...

Moeten we Nederlandse jihadi’s wel of niet laten terugkeren naar ons land? De discussie kent twee uiteenlopende meningen van voor- en tegenstanders. Een direct hierop volgende vraag is: heeft dit enige zin?Het is voorstelbaar dat iemand naar het buitenland gaat om aldaar een ideaal te verwezenlijken. Ontwikkelingswerkers doen dat of dokters via Artsen zonder grenzen. Maar mensen –doorgaans jonge mannen – die zich aansluiten bij IS volgen wel een ideaal dat zich op ontoelaatbare wijze meent

Lees meer...

Subcategorieën