Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

De media melden dat wetenschappers van de Universiteit van Cambridge en de Erasmus universiteit hebben berekend dat de opwarming van de pool de samenleving 60 triljoen euro kan gaan kosten (ofwel 60.000 miljard euro). Mocht dit waar zijn, dan is het duidelijk dat we de maatregelen tegen de effecten niet zullen kunnen bekostigen. Het is een apocalyptische melding. Hoe moeten we dit als communicatiedeskundigen lezen en bezien? Ik help u een handje.

De Cambridge Universiteit is een gerespecteerd instituut. Het Erasmus ook. Je mag dus aannemen, dat hun aannames en berekeningen serieus moeten worden genomen. Het tijdschrift Nature publiceerde de onderzoeksresultaten en die redactie gaat niet over één nacht ijs. Dit vormt een tweede bewijs voor de kwaliteit van de beweringen.

Omdat het vrijkomen van methaan (30 x erger dan CO2 als het gaat om broeikaseffecten, AW) uit ontdooiende permafrostlagen al snel begint, schatten de onderzoekers dat het in de atmosfeer komende volume 50 gigaton bedraagt in de komende tien jaar. Mijn opmerking: Dit zet alle pogingen van de wereld om de huidige CO2-uitstoot te verminderen in de schaduw en maakt elke discussie over wel of geen kolencentrale erbij of het stoppen met het verstoken van hout in de huiselijke open haard zinloos. Tegelijk zouden we ook alle investeringen in de vergroening van energie beter op de spaarbank kunnen zetten om straks te besteden aan de rampspoed. Dat wil zeggen, als we enig idee zouden kunnen hebben hoe we deze ontvriezing moeten tegenggaan dan waar de eerste gevolgen zullen optreden.

Het nieuws over dit onderzoek stond bepaald niet op de voorpagina's van de kranten en we zullen zien of het de journaals en dergelijke haalt. Ik wed dat de dopingnaweeën, die nu uit Frankrijk komen of de last-minute voetbaltransfers nog dagenlang hoofdnieuws blijven. Wat zegt dit over de inschatting van de ernst aan journalistieke kant dan wel de hang naar echt en spannend nieuws bij het publiek?We weten het: doemdenken is niet populair, de realiteit wacht op het verdronken kalf. Maar één ding is zeker of serieuze kranten nemen dit bericht serieus en dan is het een rampbericht dat alles overstijgt of men meldt het als het zoveelste wetenschappellijke onderzoeksresultaat, dat met een flinke korrel zout moet worden gelezen.

Overigens is het nieuws tegelijk ook minder nieuw dan het u misschien wel lijkt. Al 20 jaar geleden, toen het broeikaseffect van methaan werd vergeleken met dat van CO2-emissies merkten deskundigen op, dat er een ongelofelijke hoeveelheid methaan gevangen zat onder de eeuwig (?) bevroren landlagen van bijvoorbeeld Rusland. Het betreft dan een gebied van Noord-Siberië strekkende van het westen van de Oeral tot aan Wladiwostok in het oosten; een immense hoeveelheid bevroren terrein, waaronder opgestegen methaan gevangen zit. Nu lijkt het erop dat door de opwarming van de aardse atmosfeer en de aarde zelf dergelijke permafrost verdwijnt. In die tijd keek niemand van deze kennis en mogelijkheid op: perma betekende toch eeuwig? Smeltijs in Siberië? Dat was fictie.

Verstorend feit is, dat er ook wetenschappers zijn, die de hele theorie van opwarming al bij het huisvuil hebben gezet. Voor de opwarming met 2 procent over pakweg 100 jaar, dat nu als hoogste en dus te vermijden grens wordt beschouwd, zouden er geen aanwijzingen zijn, laat staan voor een nog warmere atmosferische sauna. Laat ik erbij zeggen, dat de laatste tijd de ontkenners in de minderheid raken en de believers de overhand krijgen, maar van een wereldwijde consensus is nog helemaal geen sprake. Laat staan van een p[lan van aanpak in het geval dat.

Volgens de Cambridge en Erasmus-wetenschappers wordt die 2% warmtestijging nu al in 2035 bereikt. De ergste gevolgen treffen de ontwikkelingslanden, maar die kunnen we in de EU niet helpen, omdat we onvermijdelijk alle geld al kwijt zijn aan eigen soresbeheersing. Niet dat het wat uitmaakt, de genoemde verweerkosten zijn letterlijk astronomisch. Een ironisch bijkomend voordeel is wel, dat de werkeloosheid naar nul zakt.

Ik voeg er nog een eigen inzicht aan toe. Ik heb al enige jaren geleden geschreven, dat de wereld in plaats van het energiegebruik te verminderen nog veel meer energie - fossiele en duurzame vormen – zouden moeten gaan inzetten om alle activiteiten en projecten, die nodig zijn ter verdediging tegen de effecten van opwarming, voor elkaar te krijgen. Ik noemde het een pikante reden om veel sneller naar de inzet van zonenergie te gaan, omdat we naast de conventionele energievormen de zonnekracht zelf zullen moeten aanwenden tegen de verwoestende opwarming door de zon van onze atmosferische stolp.Recent schreef ik hier nog over in European Energy Review, een uitgave van Castel Publishers in Groningen.

Het zou mijns inziens een daad van compassie zijn richting de leek-burger, als de politiek de wetenschap aanvuurde om eens en voor altijd vast te stellen, dat de opwarming een onontkoombaar gegeven is. Want als de tijdschatting realistisch is, is letterlijk elke dag er één. Terug van reces zou ik zeggen! Of ons, de hele mensheid, dan nog tijd gegeven is om het tij de te keren en wat er dan voor komt kijken omdat ook voor elkaar te krijgen is dan vers 2. Maar eerst die consensus over de hoge mate van waarschijnlijkheid.Ik zeg u toe een en ander na te gaan.

 

Interessante artikelen

Eerder schreef ik op deze site, dat het gezegde “een beeld zegt meer dan 1000 woorden” een mythe is. Een beeld zonder tekst of toelichting leidt alleen tot pure interpretatie bij de ontvanger. Hiermee