Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

De combinatie van maatschappelijke en technologische moderniseringen brengt revolutionaire veranderingen voort. Zo kunnen we het toch wel noemen als het gaat om zwanger te worden zonder de geslachtsdaad. In onderstaand overzicht treft u 14 manieren aan waarop een vrouw moeder kan worden. Nummer 1 is de klassieke en nog steeds meest toegepaste methode: het echtpaar dat paart. Nummer 2 komt als klassieke vorm voor, wanneer een man een vrouw bezwangerd, maar zij niet met hem trouwt of hij het vaderschap niet erkend dan wel de verantwoordelijkheid niet neemt of dat de vrouw vrij veel vrijend niet eens weet wie zij als vader zou moeten aanwijzen. Zij kan het ook bewust zo plannen als BOM-moeder en dan methode 7 toepassen, waarbij er geen seks aan te pas komt. Ook de stiefmoeder is een allang bestaande vorm van moederwording, waarbij althans voor haar geen seks noodzakelijk is. Hetzelfde geldt voor nummer 4, de positie van pleegmoeder.

Een moderne, meer economische vorm is die waarbij er sprake is van adoptie op afstand. De vrouw al of niet met echtgenoot neemt de zorg op zich voor een weeskind in een ander land. De moeder-moeder is de vrouw in het lesbische huwelijk of partnerschap die voor de baarmoeder zorgt, waarbij via methoe 7 of 9 de bevruchting plaatsvindt. Deze twee methodes kunnen worden benut door kinderloze echtparen en zijn pure laboratoriumvarianten. Vandaar de term pipet-pa voor de man, die voor het sperma zorgt. Methode 8 is de leaseconstructie: om welke reden dan ook wordt voor de eicel en aanstaande foetus een draagmoeder gezocht. Die behulpzame vrouw wordt dan zwanger van een kind zonder seks. Zij is niet de biologische moeder per definitie, maar wat heet als je toch negen maanden lang het kind in je draagt, voedt en te drinken geeft, voorziet van zuurstof en uiteindelijk het kind ter wereld brengt. Dit kind heeft in zeker opzicht twee moeder zonder dat er seks aan te pas hoeft te komen. De grootmoeder-moeder is hierop een variant.  De biologische moeder vindt in deze situatie haar moeder en dus de oma van het kind bereidt om als draagmoeder op te treden. Bijvoorbeeld omdat die jonge moeder eerst haar studie af wil maken. Het kind heeft dan de eigen moeder zowel als zijn grootmoeder als moeders.

De weduwemoeder maakt in optima forma gebruik van de hedendaagse technologie. Haar man, die dood is, heeft zijn sperma laten invriezen en via kunstmatige inseminatie wordt zij zwanger van posthuum-pa. Voor lesbische stellen is dit op zich een te preferen manier, omdat zij dan nooit meer met wat voor claim van een man dan ook te maken krijgen. Tot zover zijn alle varianten al mogelijk, alhoewel nog niet overal legaal of wettelijk ingepast. Tot zover zijn alle genoemde vormen al in de praktijk gebracht. Ik kom nu toe aan varianten die op de drempel van morgen staan.

De replica-ma is de kloonvrouw die als draagmoeder ervoor zorgt dat de originele vrouw haar studie of loopbaan niet onderbroken ziet. Voor beide vrouwen hoeft er niet per se seks aan te pas te komen.  Het is een wat luxe-variant. Daarbij is het klonen van mensen nog toekomst. Er zijn deskundigen die de mening zijn toegedaan dat het niet mogelijk is, maar de techniek is hoe dan ook al een heel eind. Methode 14 ligt wat ingewikkeld. Een vrouw kan kinderen krijgen, maar met haar eicel vertoont een ongewenst mankement, dat verholpen kan worden door die component door de ecielcomponent van een op dit punt gezonde vrouw te vervangen. Die hulpmoeder levert dus hoe dan ook een biodeel dat noodzakelijk is voor de wording van een gezonde baby. De vader in dit geval heeft twee vrouwen 'gedekt' zonder zelf aanwezig te zijn. Ook nu weer hoeft er in beide gevallen dus geen sprake van seks te zijn.  Het zal misschien klinken als science fiction, maar er zijn al praktijkproeven.

Tot slot variant 12: de meest onvoorstelbare. Het kind dat in dit geval wordt geboren komt uit celmateriaal van een vrouwelijk foetus die zelf het levenslicht niet heeft gezien. Aangezien het sperma kan komen van een man die al dood is, heeft dat kind op het moment van geboorte ouders die al dood waren voordat het kind zelf ontsproot.

zwanger_zonder_seks-warnercommunicatie

 

Het bovenstaande draagt niet in alle gevallen mijn goedkeuring of bewondering weg. Maar dat hoeft ook niet. Wie vraagt daarom? Ik constateer slechts en zet de gevallen die al in de krant verschenen op een rijtje. Edoch, hoe ik het ook wend of keer, het is wel 'mijn' wereld, waarin dit alles gebeurt of staat te gebeuren. Ik geef tot slot nog enkele, mogelijke varianten als een en ander wordt verbonden. De eerste is een vrouwdie onvruchtbaar is, maar wel graag een kind wil. Zij vindt een lieve vriendin die een bevruchte eicel wel wil doneren, maar zelf niet negen maanden de zwangerschap voor haar rekening wil nemen. In dit geval wordt dan alsnog een draagmoeder gezocht. De drie vrouwen kunnen als extra bijzonderheid ook nog tot elkaar in verhouding staan als grootmoeder-moeder-dochter, maar dit hoeft niet per se. Er kan natuurlijk ook nog een wensvader in het spel zijn, waarbij de noodzakelijke zaaddonor niet in leven hoeft te zijn. Alweer geen seks dus.

zwanger_zonder_seks2-warnercommunicatie

 

 

zwanger_zonder_seks3-warnercommunicatie

In deze derde variant komt er in laatste instantie ook nog een adoptiemoeder om de hoek kijken, als de wensmoeder van haar wens afziet (bijvoorbeeld omdat haar nieuwe vriend geen kinderen wil), wanneer na negen maanden de draagmoeder het kind ter wereld brengt. Ook in deze situatie kunnen ook nog eens alle in het spel zijnde vrouwen een familieverband hebben. Dat hoeft uiteraard niet.

zwanger_zonder_seks4-warnercommunicatie

Er zijn vele overpeinzingen denkbaar. In welk een maatschappij belanden we? In welke landen zal het zover komen en welke landen wijzen dit af om humanitaire of religieuze redenen? Wat betekent dit voor de rechten van kinderen? Welke juridische wetgeving is er noodzakelijk? Hoe ligt het met verantwoordelijkheden van ouders c.q. betrokkenen, totdat het kind volwassen is? Wie is nog zus of broer van wie in gegeven gevallen? Welke ouder ontvangt de kinderbijslag? Hoe lang kunnen tv-programma's duren waarin een kind op zoek gaat naar zijn biologische vader of moeder? Schaffen vrouwen de man zo ongeveer af? Is dit evolutionair verklaarbaar of is het gewoonweg een culturele ontwikkeling?

 

 

Interessante artikelen

Zijn dit de drie www’s  van 2012? Meer zicht op de waarheid door de kracht van het mondiale communicatienetwerk. Wat of wie kan zich nog verschuilen?  Werkelijkheid, omdat de waarheid het goede en het


Het begint spannend te worden. Eerst eigen land.

Rutte zegt in Binnenhof: Nul kans dat we met de PVV gaan regeren. Lees dat als: Nul kans dat we met Wilders ook al wordt zijn partij de grootste aan


Een tijd terug introduceerde ik vijf pilaren die professionele communicatie zouden dienen te ondersteunen. Deze zijn: feitelijkheid, verifieerbaarheid, begrijpelijkheid, tijdigheid en waarachtigheid.