Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Zonenergie biedt alles wat we zoeken. Vanwaar die afstandelijkheid?
Deze eeuw maken we de grote omslag in energiegebruik.
De fossiele brandstoffen gaan nog een eeuw of daaromtrent mee als het om voorraden gaat.
Misschien korter als de noodzaak tot opschoning een crisis bereikt.
Vanwege de klimaatverandering.
Maar klimaat of niet, we zullen moeten overgaan tot andere energiebronnen.
Alleen de tijd waarin of de termijn waarover is aan twijfel onderhevig.

Met dit als gegeven is de vraag: welke energiebronnen vullen de volgende fase in?
Er zij talloze kandidaten, maar de keuze is even eenvoudig als voor de hand liggend.
Aan alle kandidaten kleven bezwaren.
Alle kandidaatbronnen hebben voordelen vanuit een zeker perspectief.

Maar is de zon niet ver uit te verkiezen voor wie dit rijtje tot zich door laat dringen.
Voor wie zijn voorkeuren of directe belangen even terzijde schuift en objectief is.

De zon
De zon is een kerncentrale zonder het vraagstuk van radioactief afval.
De zon heeft geen back up systeem nodig.
De zon vraagt geen gebruik van voor voedsel kostbare landbouwhectares.
De zon vraagt niet om grootschalige verhuizingen, zoals soms hydro-energie.
De zon vereist geen bouwen in zee.
De zon brengt geen horizonvervuiling zoals windmolens.
De zon biedt meer dan genoeg energie.
De zon is op veel manieren te oogsten.
De zon is oorverdovend stil.
De zon maakt  gedistribueerde energie mogelijk.
De zon is gratis.
De zon is van iedereen. (wellicht schuilt hierin de grootste weerstand: wie verdient er nog aan?)

Welke andere energiebron heeft zoveel gunstige eigenschappen.

Zwak zijn de tegenargumenten.

Maar de techniek is nog niet volmaakt.
Alsof dat van die alternatieven al wel zo is.
De techniek is daar. Zelfs op kleine schaal al enige decennia in gebruik.
De slag naar grootschalig, individueel gebruik is geen kwestie meer van techniek, maar van economie en toepasbare spullenboel.

Het is nog te duur.
Alsof fusiereactoren, splitsingsreactoren, CO2-opslag biobrandstof, waterkrachtcentrales, enz.voordelig zijn..
Daarbij komt: de kosten voor zonnecellen of aanverwante technieken dalen elk jaar!
AutoТs waren ooit onbetaalbaar totdatЕ, idem televisies, telefoons, computers en mobieltjes.
Het rendement is nog te laag.
Opmerking 1: de zon kun je bij herhaling aftappen zonder dat de bron noemenswaardig minder wordt.
Opmerking 2: het rendement van zongestuurde techniek neemt elk jaar toe en de investeringen wereldwijd zijn laag, omdat er nog gigantisch veel aan Уoude technieken wordt uitgegeven.
Opmerking 3: De zon schijnt niet altijd.
Alsof elke auto direct is aangesloten op een oliebron. Opslagsystemen voor de andere brandstoffen zijn ook heel gewoon.
Opmerking 4: De zon is niet overal even sterk en veelvuldig aanwezig.
Het gaat niet primair om zonnewarmte maar om licht. Minder beschenen plekken hebben gewoon meer ontvangstcapaciteit nodig.

De zon is van iedereen. Is dat het grootste struikelblok? Niemand kan haar claimen en confisqueren?

Interessante artikelen

Premier Rutte hecht een groot belang aan het blijven of komen van hoofdkantoren van grote bedrijven in Nederland. Daar is niets mis mee. Maar dan moet hij ons niet proberen wijs te maken dat hij niet


Iedereen stelt prijs op zijn privacy. Als we gezien en gehoord willen worden, dan begeven we ons in het openbaar en thuis geven we onszelf alleen maar bloot aan wie we vertrouwen in lijf en tekst.

Pr


Dat de EU verre van een eenheid is, wisten we al. Engeland wil uit de Unie. In sommige landen heeft men sterke twijfels over het lidmaatschap, zoals Polen. Andere landen negeren centrale afspraken ove