Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

De geschiedenis neemt nooit afscheid, de toekomst in de eeuwigheid brengt niets nieuws.

Wie eeuwig leeft, schakelt de tijd uit. Contradictie in tempora.

Een mens wordt geboren en verschijnt dan als onderdeel van de werkelijkheid.

De wens of het verlangen naar eeuwig leven gaat over de toekomst. Terugleven in de tijd wenst niemand, want in de hemel is er geen geschiedenis. In feite zou de mens dan zijn voorgeslachten afwandelen en zichzelf als Adam terugvinden.

Wie terugleeft in de tijd doodt zijn kinderen of krijgt hen nooit. Hij of zij vindt ook alle voorouders in zichzelf terug. Wie voortleeft in de eeuwigheid vindt al zijn voorouders en kleinkinderen in de hemel terug. Je kinderen zijn eigenlijk dan een beetje van iedereen; jijzelf was slechts het actuele paringsinstrument. Je DNA is het boek, jij een paragraaf. Voor zelfmoordterroristen die in de beloning van 77 maagden geloven, moet het een teleurstelling zijn. Vrouwen blijven niet eeuwig maagd. We mogen verder aannemeb, dat vrouwen in de hemel niet eeuwig vruchtbaar zijn en mannen niet eeuwig potent. Anders gezegd in de hemel wordt niemand geboren. Vrijen heeft dus geen zin. Voortplanting in de hemel heeft geen doel. Dan heeft seks dit doel ook niet en vindt vrijen louter plaats om reden van lust. Lust als enige fysieke doelbeleving klinkt niet erg verfijnd. Voor vaste partners is geen reden en strikt genomen is er per definitie altijd sprake van incest. Geen lijfelijke lust dus. Het genoegen van eten hoeft ook niet, want de onsterfelijkheid hoeft toch niet af te hangen van voldoende calorieën. Zou de hemel alle geneugten van de aarde kennen zonder al het leed en lijden, dan bestaat het verblijf aldaar uit vrijen, eten, drinken, spelletjes doen en praten. Slapen is niet nodig. Wie eeuwig leeft, raakt noooit doodmoe. Praten en discussiëren vallen weg. Er zijn immers geen verschillen meer en er valt niets te bereiken dat er al niet is. Ook leren en lezen zijn overbodig. Zo bezien begint de hemel aardig te lijken op het nirwana van de dood.

Je hoeft ook de jaren niet meer te tellen. Ouder worden in de eeuwigheid heeft ook zo zijn grenzen lijkt het. Of iedereen krijgt hierboven dezelfde leeftijd, zeg 25 jaar, in de bloei van het leven of iedereen leeft voort in de leeftijd bij zijn dood. Ergens tussen 1 dag en 110 jaar oud. Misschien mag je jouw leeftijd zelf kiezen, maar dat is dan wel gelijk voor eeuwig. Er is dan tenminste nog wel sprake van een in tijd gedifferentieerde gemeenschap. Alhoewel, misschien heeft praten nog wel zin, want nieuwkomers kunnen vertellen hoe het verder op aarde is gegaan. Blijft dit zo’n lijdensbol, dan gaan die verhalen snel vervelen. Voorts krijg je dan voortdurend te horen dat jij en je tijdgenoten het in het verleden doorgaans allemaal verkeerd zagen en deden.

Eeuwigheid strekt zich niet terug in de tijd uit. Naar voren toe bestaat de eeuwige habitat. De hemel is oneindig in de richting van de tijdpijl. Is dit niet zo, dan zou iedereen die nu en in de toekomst de hemel bereikt de helft van de eeuwigheid niet hebben geleefd.

Er zou in het andere geval een tijdmoment in die toekomst komen, dat nieuwkomers langer niet in de hemel hebben geleefd dan hun nog staat te wachten. Hoewel dit in de betekenis van oneindigheid niet valt vast te stellen, ook al omdat we niet weten of er een begin was vanaf waar we kunnen gaan rekenen en tellen of dat de oneindigheid zich ook in het verleden uitstrekt.

We kunnen zo gezien het beste gaan tellen vanaf de eerste mensachtige, tenzij we voor ons verschijnen ook al mensen hebben gehad, maar dan niet op aarde. Je mag toch aannemen, dat mensen van andere planeten of neutraler gesteld wezens van elders ook naar de hemel kunnen gaan.

Indien eeuwig maar zonder verdere nakomelingen bestaat, bevinden alle nazaten en jij zich strikt genomen in hetzelfde tijdperk daarboven. Echt eeuwigheid doet alle tijdsbesef verloren gaan.

Interessante artikelen

Een overheid hoort adequaat en open informatie te verschaffen. De overheid moet in dit geval niet politiek handelen, want politiek en openheid verdragen elkaar niet. We spreken niet voor niets van ach


Eén van de discussiepunten aangaande de beweegredenen van de aanslagplegers in Brussel en Parijs is in hoeverre het geloof een rol speelt. De meningen zijn verdeeld. Er zijn grof weg drie invalshoeken


Is het een samenloop van omstandigheden of zijn het scheuten van snelgroeiers die de oude boom verstikken? Recent onderzoek laat een drastische teruggang zien in het sperma van de westerse man. Die te