Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Vrouwen hebben twee X-chromosomen. Mannen hebben een X en Y –chromosoom.

Chromosomaal lijken vrouwen dus eenduidiger dan mannen. In die chromosomen zitten genen. Ook in dat mannelijke Y-chromosoom. Oorspronkelijk enige honderden. Onderzoeken wijzen nu uit dat het aantal genen sterk is gedecimeerd. Van meer dan 400 naar 45 of daaromtrent. Zo’n 90% van de ‘mannelijke’ genen in dat Y-chromosomm is verloren gegaan.

Wijst dit op een ont-mannelijking? De oorzaak van de terugloop is onbekend, evenals details over de effecten. Veronderstellenderwijze, als die chromosomen vooral de mannelijke eigenschappen voortbrengen, dan erodeert die manhaftigheid. Wordt de man dan zachter, milder, gevoeliger en minder macho? Ook emotioneler? Kortom boeten mannen in op die zaken, fysiek zowel als mentaal, die hen doen onderscheiden van vrouwen. Worden vrouwen verhoudingsgewijze (in relatief opzicht) dus dominanter?

Ik weet het niet. Het is interessante materie.

Wat ik wel weet, is dat vrouwen tegenwoordig zwanger kunnen worden zonder dat daar in tweede instantie fysiek een man aan te pas hoeft te komen en dat de dracht kan worden uitbesteed. In dit laatste geval heeft de vrouw minder last van een onderbreking tijdens studie of loopbaan, waardoor haar sociale posite en dominantie aan kracht kan winnen.

 

Lopen we de ontwikkelingen even na, dan ontstaat het volgende beeld, waarbij duidelijk blijkt dat vooral de laatste eeuw een snelle opmars laat zien van de nieuwe mogelijkheden.

Klassiek zijn de gehuwde moeder, de stief- en pleegmoeder. In aanleg komt er fysiek een man aan te pas als deelnemer aan de geslachtsdaad. De ongetrouwde moeder wordt in vele landen als paria behandeld, maar in de westerse cultuur is de bewust ongehuwde moeder een groeiend verschijnsel, waaruit de emancipatie van de vrouw naar voren komt.

De man is fysiek nog gewenst, maar van een geslachtsdaad hoeft geen sprake te zijn. Zijn rol wordt teruggebracht tot die van donor. Het gaat eerst en vooral om sperma en niet om een man als paringspartner en echtgenoot. Een variant is de weduwe-moeder, die alsnog zwanger wordt dankzij ontdooiing van het sperma van haar overleden echtgenoot.

De niet noodzakelijke aanwezigheid van een echtgenoot of losvaste partner komt binnen bereik door twee ingrepen in de medisch-technologische sfeer. Met kunstmatige inseminatie wordt sperma in de baarmoeder(hals) aangebracht en vindt bevruchting plaats. Er komt lijfelijk geen man aan te pas. Sterker, de donor kan al dood zijn. Lukt deze ingreep niet, dan is in vitro fertilisatie een uitkomst. In een Petrischaaltje worden eicel en spermatozoïde verenigd. Het kan eventueel ook iets ‘natuurlijker’ gebeuren op een bedje van organisch materiaal.

De ononderbroken studie, training en loopbaan kunnen worden bewerkstelligd door het uitbesteden van de dracht. Het leaseconcept is het vinden van een draagmoeder. Het reclycing-concept vindt de draagster in de eigen moeder of zelfs grootmoeder (hergebruik). Per slot van rekening worden vrouwen in sommige landen binnen een eeuw al gemiddeld 100 jaar en is er dus wel enige tijd voor draagschap beschikbaar.

Een variant hierop is weer de moeder-moeder. Eén van de twee partners in een lesbisch huwelijk is dan letterlijk de baarmoeder in dubbel opzicht.

Onmiskenbaar verdwijnt de man gaandeweg uit beeld. De vrouw doet het steeds meer zelf grotendeels alleen af.

Het verbinden van de Y-genenvermindering bij de man aan deze moderne uitvindingen en sociale situaties gaat wetenschappelijk niet op, maar dat de man minder dominant aanwezig hoeft te zijn, is misschien een teken aan de wand. Wat speelt hier?

Als taalgrapje geldt dat het altijd al zo is, dat hij sperma levert en geen sperpa.

Interessante artikelen

In het eerste deel van het artikel over het doel van het leven gaf ik aan, dat die vraag begint bij de mens ergens onderweg op de lange weg van de eerste hominidae tot aan de homo sapiens sapiens in h


We hebben het in Keulen horen donderen

Onaanvaardbaar, afschuwelijk, niet te tolereren en zo nog wat kwalificaties, vielen te lezen en te horen over de massale aanval op de vrouwelijke vrijheid en wa


Communicatie kan worden gedefinieerd als de uitwisseling van informatie tussen mensen. Voor het vakgebied is dit het kader, waarbinnen overwegend gewerkt wordt. Uitwisseling van informatie tussen leve