Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

De naam Oekraïne herbergt een opmerkelijke betekenis. Kraïne betekent land. In het Russisch geschreven KPAïHA. Het wordt tegenwoordig geschreven als YKPAïHA ofwel Ykraïne. Die letter Y betekent ‘bij’. Dus wordt het samen Bij het land. Maar men schreef het eerder als Okraïna. Dit betekent het eindland, daar waar het land ophoudt, de zijkant van het land. Vanuit Moskou gezien het einde van Rusland.

YOekraïne spreekt lastig uit, maar het betekent al met al in die samenstelling en schrijfwijze met Y en O 'Bij het einde van het land’. Daarna is er niets meer. Dus vanwege die lastige uitspraak liet men die O weg, die we in de vernederlandsing nog wel hanteren en werd het Ykraïna, waar wij uitspreken Oekraïne. In het Engels is men met Ukraine dichter bij Ykraïna gebleven.

Interessante artikelen

Misdaden begaan door asielzoekers worden in OM-rapporten weggemoffeld. Wat ook niet in alle openbaarheid wordt gemeld, is dat het in tientallen gevallen binnenvallers betreft die al zijn uitgewezen, o


Het is duidelijk, dat het Vaticaan geen communicatieadviseur in dienst heeft. Deze had hem en de kardinalen kunnen uitleggen waarom hun verweer en uitspraken over de seksschandalen vernietigend zijn v


Soms geloof je je oren niet. Het leger mist warme kleding voor de oefening in Noorwegen. Was er onverwachte haast? Welnee, die oefening was een jaar geleden al op het programma gezet. Was de plek Noor