Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

De naam Oekraïne herbergt een opmerkelijke betekenis. Kraïne betekent land. In het Russisch geschreven KPAïHA. Het wordt tegenwoordig geschreven als YKPAïHA ofwel Ykraïne. Die letter Y betekent ‘bij’. Dus wordt het samen Bij het land. Maar men schreef het eerder als Okraïna. Dit betekent het eindland, daar waar het land ophoudt, de zijkant van het land. Vanuit Moskou gezien het einde van Rusland.

YOekraïne spreekt lastig uit, maar het betekent al met al in die samenstelling en schrijfwijze met Y en O 'Bij het einde van het land’. Daarna is er niets meer. Dus vanwege die lastige uitspraak liet men die O weg, die we in de vernederlandsing nog wel hanteren en werd het Ykraïna, waar wij uitspreken Oekraïne. In het Engels is men met Ukraine dichter bij Ykraïna gebleven.

Interessante artikelen

Mensen met een kantoor of managersbaan beginnen steeds meer op seizoensarbeiders te lijken. Hierdoor ontstaat een concentratie van activiteiten in vollopende werkmaanden en een terecht gevoel van druk


Nu heeft het Dubai-kantoor van ABNAMRO weer alle regels met voeten getreden. Bovendien niet één keer, maar in duizenden gevallen c.q. transacties. Dat mag structureel worden genoemd. Mag ik nu mijzelf


Engeland is verdeeld over blijven of afhaken. Hoe de verdeling precies uitpakt weten we over een week, maar bij welke uitslag van het referendum over het EU-lidmaatschap dan ook, het land zal voorlopi