Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Is er een alternatief voor het klassieke tweespan goed-en-kwaad? Ook wel te ontmoeten in de gedaante van licht versus donker. Of in het religieuze strijdduo het vrome versus het ketterse. Waarom houdt dualiteit ons zo gevangen als een konijn dat verstijfd tuurt in twee mistlampen? Ik heb wel een voorstel. Maar eerst gaan we naar de film.

Met veel bewondering las ik Tolkiens opus magnus The lord of the rings. Met minstens zoveel interesse bekeek ik het eerste filmische drieluik gevolgd door de recente finalefilm over de eindstrijd tussen vijf legers. De strijd tussen het goede en het kwade is onmiskenbaar het kernthema. Het goede zijn de kleine, onmachtige hobbits, gesteund door een magiër die aan de Almachtige doet denken en enige nobele strijders als reisgenoten, aangevuld met een lelieblanke elfenkoningin op de achtergrond. Het elfendomein is vol licht. De gouw vol van fris groen.

De tegenstanders zijn intens lelijke trollen en spelonkmonsters met boosaardige koppen en wanstaltige lijven. Zij belichamen het slechte, de duisternis, de dodende dominantie van het kwaad. Het goede dat zijn wij natuurlijk: nietig maar strijdend, lelieblank en wijs, opkomend voor de het onderspit delvende verdrukten. Als lezer en filmkijker kiezen we onmiddellijk partij. Onze wapens zijn het zwaard, pijl en boog en hoopvolle moed. De slechten beschikken over de meest grootschalige wapens als draken gelijkende vogels, olifanten als tanks en reuzen als domme krachten.

 

De aanslag in Parijs deed mij denken aan dit ten grondslag liggende tweespan. Wat nu als jihadstrijders zich zien als het reisgezelschap dat optrekt tegen het boosaardige kwaad met op de achtergrond een lichtbruine profeet? Zij zijn de goeden, wij zijn de machtzoekende lelijkerds, die de wereld willen storten in het verderf van macht, overheersing, kapitaal, seks en zondigheid. Zij hebben granaten en kalasnikovs. De tegenstanders beschikken over straaljagers als drakenvogels, tanks als stalen olifanten en vliegdekschepen en duikboten als op reuzen lijkende zeemonsters.

De rest van het beeld kunt u zelf wel invullen. Deze kijk is niet mijn standpunt, wel een andere invalshoek. Laat de gedachte eens bezinken. Voor mij geldt, dat het denken in termen van goed en kwaad al eeuwenlang de mensheid teistert. We blijven het voeden in gebeden, boeken, politieke ziens- en handelswijzen, ja zelfs tot in sportcompetities toe. Is er een andere dualiteit denkbaar? Kunnen we onder het duale denken uitkomen? In het hierna volgende artikel as. donderdag zult u mijn voorstel kunnen lezen.

Interessante artikelen

De glimlach van de zon

De klimaatconferentie in Parijs stemt tot enig optimisme. Er is een grote mate van overeenstemming over het gegeven, dat de wereld hard aan de slag moet. Natuurlijk bleek de ge


Je hebt oorlogsguerrilla’s. Die zijn bijna niet te bestrijden. Dat leerden ons Vietnam, Irak, Syrië en Afghanistan o.a. Bij islamitische terreur gaat het om een geloofsguerrilla. Ideologie en godsdien