Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

In De Correspondent verschenen diverse zeer lezenswaardige artikelen over terrorisme. Oorzaken en gevolgen, daders en oplossingen stonden centraal in de reacties. De weinige oplossingen liepen uiteen van ‘geloof in god en het komt goed’ tot ‘het westen moet zich loskoppelen van olie en met olie- of gasdollars de regimes aldaar niet meer ondersteunen.’ Op een enkele plaats kwam de dialoog nog om de hoek kijken, maar voor mij althans opvallend weinig. De afkeer van bombardementen door westerse landen werd in overwegende mate afgekeurd en de nutteloosheid beargumenteerd , maar door sommigen daarentegen als enige oplossing gezien daar waar het IS betrof. Meer beveiliging tegen terreurdaden door jihadisten zagen veel lezers als een eindeloze spiraal.

Mijn samenvattende conclusie: er is nog geen licht in de tunnel. Niet dat we hier iets mee opschieten, maar besef van de werkelijkheid is het begin van de zoektocht naar een oplossing.

Eerst een aantal constateringen, dan mijn poging richting oplossing.

De terreurbereidheid van jongeren wordt toegeschreven aan armoede, religieuze aansporingen en uitzichtloosheid. Voor zover jongeren vanuit de moslimstaten naar westerse welvaartstaten trokken om redenen van armoede en uitzichtloosheid door een overschot aan jongeren en weinig kans op werk en welvaart in hun geboorteland moet worden vastgesteld dat die armoede en uitzichtloosheid hen in hun nieuwe land ook treft. Zij ervaren twee keer hun sombere vooruitzichten. Want welvaartstaat of niet, in de EU heerst grote werkloosheid, ook onder jongeren tot wel 30 of 35 jaar. De moslims hebben al extra nadeel dat zij op de tweede plaats komen voor een baan na de lokale jeugd en toenemend wantrouwen of zelfs afkeer vanwege de confrontatie wereldwijd. Het is alsof wij patiënten aantrekken als een ziekenhuis dat al overvol is en waar de lege bedden eerst naar eigen familie gaan.

Richting oplossing

Verklaar onze grondwet als heilig.

Onderken dat er sprake is van twee werelden c.q. twee culturen die als waren het aardplaten tegen elkaar botsen en over elkaar heen schuiven en die cultuurtectoniek geeft aanleiding tot enorme confrontaties. Die moeten we durven beredeneren en bestrijden los van historische culturele denkwijzen.

Stop de propaganda van het eigen gelijk en stel daar een voorbeeld tegenover. Laten we alle culturen neutraliseren in hun denkwijzen en rationeel vaststellen, dat onze rauwe, biologische natuur nog teveel botst met onze beschaafde denkoplossingen, om vandaar uit een nieuwe denk- en leefwereld te scheppen. We kunnen het ook uitvechten tot op het bittere eind. Dan volgen we die biologische afkomst: eiwitten vreten eiwitten. Het is een historische oplossing. We kunnen ook naar een nog ongekende oplossing zoeken en streven, die daarmee per definitie de toekomst vertegenwoordigt. Of zoals de titel zegt: de geschiedenis biedt geen oplossing voor problemen die er toen niet waren of onderkend werden.

Interessante artikelen

Nu heeft het Dubai-kantoor van ABNAMRO weer alle regels met voeten getreden. Bovendien niet één keer, maar in duizenden gevallen c.q. transacties. Dat mag structureel worden genoemd. Mag ik nu mijzelf


Ter verdediging van de gewelddadige jongelui, die in Eindhoven een andere jongeman tegen de grond sloegen en zeer gericht natrapten, was er prompt een advocaat die vraagtekens zette bij de verspreidin


Twee rechtszaken in Nederland hebben nu als onderwerp de vraag of de beklaagde bij zijn volle verstand was tijdens daden als neuroloog of chantage van Linda de Mol. De rechter zit nu voor de onmogelij