Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Er zijn in de huidige tijd diverse manieren om zwanger te worden dan wel tot moederschap te komen naast de klassieke paring en het draagschap van de bevruchte moeder. In geloofskringen verzet men zich tegen deze sociale nieuwigheden of de moderne technologisch-wetenschappelijke bevruchtingsmogelijkheden. Dit nu begrijp ik niet helemaal, omdat de meeste van deze moderniteiten al in de Bijbel voorkomen. Zie.

  1. De klassieke, conventionele paring en bevalling komen alom in de Bijbel voor en worden zelfs met enthousiasme aanbevolen.
  2. De draagmoeder, waarbij een andere vrouw de bevruchte eicel tot geboorte brengt, vinden we terug in de functie van een slavin of bijvrouw, die inspringt waar de echtgenote geen kinderen (meer) kan krijgen. Neem Hagar, die Abraham Ishmael schenkt, als Sarah geen kinderen lijkt te kunnen baren.
  3. De oma-moeder waarbij tot op hoge leeftijd (ver na de 40 jaar) een vrouw nog zwanger wordt en een kind baart, treffen we aan in de persoon van Sarah, vrouw van Abraham, die een kind baart op de leeftijd van circa 90 jaar. In onze tijd waar in de welvaartslanden vrouwen deze eeuw naar leefijtden van rond 100 jaar gaan, kan die oma ook nog als draagmoeder fungeren; een vorm van biologische recycling.
  4. Een nog niet zo veel toegepaste, maar wel in het vooruitzicht liggende, nog wel met veel twijfel omgeven mogelijkheid, is klonen. Welaan, Eva wordt geboren uit een rib van Adam.
  5. KI ofwel kunstmatige inseminatie komen we tegen bij Maria, die maagdelijk moeder wordt. Hoe zou het anders gebeurd moeten zijn?
  6. In vitro-fertilisatie vindt zijn pendant in de geboorte uit klei van Adam.
  7. Als we straks een replica-moeder in het leven roepen doet mij dit denken aan de vrouwen waarmee Kain en Abel moeten zijn getrouwd, waarvandaan kwamen die anders, als Adam en Eva de eerste mensen waren en slechts zonen kregen.

Interessante artikelen

Is er een alternatief voor het klassieke tweespan goed-en-kwaad? Ook wel te ontmoeten in de gedaante van licht versus donker. Of in het religieuze strijdduo het vrome versus het ketterse. Waarom houdt


Landen bespioneren elkaars. Dit doen zij sinds mensenheugenis. Maar als ik goed over de NSA-praktijken nadenk, kan ik maar één conclusie trekken, als het Amerika uitkomt, breken zij bij mij in en stel