Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Een bliksemsnelle oprichting van een kalifaat en een geografisch en militair sterke expansie in korte tijd kunnen alleen op basis van al bestaande militaire krachten gedijen. Dus voormalige Syrische of Irakese militairen die de getrainde kern van IS vormen. De Soennieten-Sji'ieten strijd speelt volledig mee en het kalifaat, de pure leer en de eindtijd worden slechts als propagandamiddelen ingezet. Het is een uiterst geraffineerde strategie: vanuit de pure bron putten kan niemand tot tegengas brengen, omdat men dan als moslim Allah aanvecht. God weet het even niet, dus gaan wij de Kruistochten ondernemen, was indertijd ook niet de aanpak. Integendeel, het gebeurde in naam van God en door hem en zijn priesterkaste gezegende wapens ofwel het pauselijke, Roomse kalifaat. Wie kon daar tegen zijn? Simpele zielen in ieder geval niet.

Het is de zoveelste keer dat geloof zich uit via godsdienstwaanzin. Dat christelijke gelovigen IS verafschuwen is een onmogelijkheid. Er is maar één God in hun ogen en dus is Allah=Jahweh=God. IS is bezig uit naam van dìe heilige drie-eenheid, al beperken zij zich tot de naam die zij Hem gaven. Een monotheïst kan immers nooit beweren, dat een andere monotheïst een andere godheid aanbidt dan hijzelf. IS is bezig uit naam van het christendom, katholicisme en het jodendom, alle gebaseerd op hetzelfde. De verschillen in de godsnamen, gezangen, rituelen en gebouwen betreffen slechts taal- en cultuurverschillen, die leiden tot een godsdienstige stammenstrijd en sektarische gevechten, en die gaan over macht, bezittingen, grond en vrouwen. Niet over de god. Er is voorshands geen kruid tegen gewassen. Kennis en wetenschap zijn helaas pas recent gezaaide plantjes. De dialoog zoeken heeft geen in. Wie beweert de waarheid in pacht te hebben accepteert geen anders redenerende aan die overlegtafel en ook al helemaal geen dialoog op basis van logica en feiten. Een mens kan van zijn kennis gemakkelijker afvallen dan van zijn geloof. Wie zijn kennis inruilt voor nieuwe inzichten wordt door zijn kennisgenoten geroemd. Wie zijn geloof inruilt voor kennis of nieuwe inzichten wordt door zijn geloofsgenoten buitengesloten.

Communiceren als uitwisseling van standpunten is in dit geval precies wat het is: standpunten bevestigen. Elkaars standpunten kennen is nog geen wederzijds begrip, laat staan begrip hebben voor. Empathie werkt dan niet. Kortom de grote vraag is: hoe overbrug je het onoverbrugbare? Dat kan nooit op het huidige niveau. Alleen op een nog hoger niveau kan mogelijk eensluidendheid, vereniging worden verkregen. Het is met andere woorden een metafysische opgave, van buiten de bestaande orde.

Interessante artikelen

De situatie
Nederland geeft elk jaar miljarden uit aan ontwikkelingshulp. Als dit geschiedt omdat we mensen willen helpen in armlastige landen kan niemand die anderen het recht geeft op een menswaardig