Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

In talloze landen worden informatiediensten ingericht. Duizenden, zelfs tienduizenden it-experts bevolken wat al wordt genoemd de cyberlegers; it-experts in dienst van de staat. Die naamgeving indiceert de aard van het werk. De aanval op of verdediging tegen informatie-invasie vormt een fiks nieuw werkgelegenheidsterrein. Afluisteren en tekstdiefstal vormen de jongste strijdarena. Regeringen en organisaties weten hun interne gegevens en communicatieverkeer bespied. Individuen verzetten zich tegen deze inbreuk op de privacy. Tevergeefs lijkt mij. Vroeger kenden we radioactiviteit. Wie zich in de cloud van de elektronische atmosfeer begeeft, betreedt de grootst mogelijke openbaarheid en krijgt onherroepelijk te maken met fall out. Net zoals in een moderne oorlog vallen er meer burgerslachtoffers dan soldaten. Deze vechten zelf ook steeds meer vanachter de knoppen middels onbemande raketten en drones. Het gebruik is niet langer voorbehouden aan rijke, krijgszuchtige landen. Gaandeweg vervult iedereen zijn dienstplicht, gewild of ongewild, op het informatieslagveld.

 

In-form-are betekent van oorsprong in vorm, in structuur brengen. Dit is een natuurkundig verbindingsproces dat ten grondslag ligt aan de vorming van de kosmos tot aan het leven toe 1). Formaties en structuren herbergen gegevens en kennis, in die zin dat door ontleding en bestudering kennis over de werkelijkheid kan worden verkregen, wat dan ook die werkelijkheid voorstelt of hoe we die ook interpreteren.

Vroeger kenden we radioactiviteit, tegenwoordig aviteit (avit is een acroniem van audiovisuele informatie terreur). De klassieke scheiding tussen mannen als strijders en vrouwen als lijders vervalt. Het it-wapen kan door iedereen worden gehanteerd. In games oefenen kinderen al en worden zo spelenderwijze opgevoed tot kindsoldaten.

Een tiental jaren terug noemde ik internet als uitleg van www the war with words. Het netwerk heeft nu zelfs al specialisaties.

Informatieuitwisseling is de kern van het proces van communicatie. Ligt in positief opzicht in die vergemeenschappelijking de zegen van internet, waarbij we nu nog door de barensweeën heen moeten? Overigens, als zo vaak, is dit nieuwe fenomeen geen uitkomst van een vooropgezet plan. Nu de mogelijkheden er zijn ontstaan pas bewuste strategieën.

 

1) Nucleotiden (base, suiker, fosfaten) verbinden (formeren) zich tot RNA, dat informatie vasthoudt en via peptiden tot codering leidt met behulp van t(ransfer)RNA, van proteïnen, die op hun benut eenvoudige aminozuren samenstellen, die tot de eerste prokaryoten en verderop eukaryoten leiden.

Die basen bestaan op zichzelf uit koolstof, stikstof, waterstof en zuurstof, welke basale levenselementen afkomstig zijn van stervende sterren.

Interessante artikelen

Ede scheelt maar een letter van Eden. In Ede woont de gelukkigste bevolking van Nederland. In Rotterdam ligt de score lager, maar op de schaal van 0 tot 100 vind ik het nog altijd respectabel hoog. Ec


Inleiding: de gestoken leek.
Het past een leek bescheiden te zijn. De moderne fysica overspant een kennisgebied, dat loopt van het allergrootste dat we pogen te kennen (het heelal, eindigheden en onein


Van de week was ik aanwezig bij een lezing van Nobelprijswinnaar Ben Feringa in de Oosterpoort. Een bijkans uitverkochte zaal voor Studium Generale. En dat voor een onderwerp als nanomotoren. Ik begre