Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Bij verliefdheid schakelen hormonen het verstand uit. Verliefdheid staat in dienst van onze genen en die willen zich voortplanten (repliceren). Liefde staat in dienst van harmonie en wederzijdse zorgbereidheid. Verliefdheid heeft pijlen op het hart gericht als symbool, maar meestal belanden ze een halve meter lager. Tja, dat kerf je niet in boomschors. Liefde is gebouwd op vier pijlers. Brokkelt één van die pijlers af, dan gaat het gebouw scheef staan of erger. Oordeel zelf.

Ik ben een man en kan niet in het hoofd van een vrouw kijken. Man en vrouw hebben naast veel overeenkomsten –inmiddels nadrukkelijk vastgesteld- enige zeer serieuze verschillen. Een vrouw heeft bijvoorbeeld maar één verhoudingsgewijs grote eicel voor één veel kleinere spermacel. De man heeft veel zaadcellen niet altijd bedoeld voor één eicel. Onze biologische mogelijkheden hebben evolutionaire oorzaken of procesredenen. Er komt in eerste aanleg geen verstand aan te pas. Veroordeel die veelzadige kerels niet; ze zijn zo geboren. En bedenk tegenover elke man die sproeit, staat een vrouw die zogezegd loeit.

Er is gelukkig één bolwerk dat al die brandblusserij intoomt: liefde.

 

Vier pijlers

Dat vierdelige fundament bestaat uit 1) de partner als ouder van de kinderen, 2) de partner als minnares of minnaar, 3) de partner als sociale gezel(lin) en 4) de partner als economische kompaan. Ik neem vooralsnog aan, dat ook voor vrouwen geldt wat ik hier vanuit de manervaring te berde breng. Als het anders zit, dan hoor ik het graag.

Verwaarloost een vrouw de kinderen om wat voor reden ook, dan loopt het huwelijk uit op een mislukking. Het omgekeerde geldt zo mogelijk nog meer.

Faalt het bedgenootschap, dan treden er ook scheuren op in die pijler. Vaak is het zo, dat derden die disharmonie ruiken en hun kansen schoon zien vanuit eigen pijlermisère.

Kan een man zich met zijn vrouw nergens vertonen omdat zij zich abominabel kleedt en zich niet weet te gedragen, te snel dronken wordt of wartaal uitslaat, dan maakt de huwelijksboot ook slagzij. Het omgekeerde komt, vrees ik, nog veel vaker voor. De man als wandrager. Sociaal wangedrag tast de andere pijlers aan.

Geeft de vrouw of de man teveel geld uit aan zaken die het gezin niet dienen, dan treedt er ook een onthoudbare situatie in. Een constant gat in de hand; er valt niet tegen op de werken, het is a-sociaal en benadeelt de kinderen.

Het gaat er niet om, dat deze vier huwelijkscomponenten te allen tijde even belangrijk zijn of op het niveau van een tien door het leven moeten gaan. Volmaakte mensen zijn saai en te voorspelbaar. Op een rimpelloze zee is zeilen doodvervelend. Dan moet je zelf gaan zitten blazen. Maar mijn stelling is, dat elk van die vier gedragsterreinen voldoende moet zijn. Soms is er sprake van een zesjescultuur, maar de onderlinge acceptatie komt dan meestal voort uit het gegeven, dat de partner niet veel beter is en ook niet cum laude scoort. ‘Liefde als houden van’ wordt op deze manier ook ‘uit te houden met’. Je bent elkaar voldoende.

Het is denkbaar individueel aan deze vierdeling een rangorde te geven. Iemand kan aan geld en dus aan geld verbonden voordelen belangrijker vinden dan het minnespel. Maar houden van geld is wat anders dan houden van een mens. Geldzucht is geen liefde.

Er zijn mensen die aan een liefdespartner meer belang hechten dan aan kinderen en in die zin de liefde niet willen opdelen. Dat kan. Soms staat een driepoot steviger dan een vierpoot, maar dan moet het bij beide partners wel ongeveer gelijk opgaan, anders wordt het breedgezochte bed een twijfelaar.

Er is ook nog zoiets als een verstandshuwelijk, maar daar hoeft liefde helemaal geen rol te spelen. Dat is niet anders dan een zakelijk contract met bedoelingen waarvoor het verstand of generatieve plicht motieven levert, maar niet het hart.

U kunt het voor uzelf ook enigermate wegen. Stel u een huwelijk voor zonder minnespel, zonder kinderen, zonder geld en verder sociaal laagwaardig. Waarom zou u dan samen optrekken? Of zelfs maar alleen met uzelf? Optimaliseer de vier door mij genoemde tinten en al die andere kleurvarianten worden vanzelf vijftig tinten grijs.

Interessante artikelen

In Amerika wordt een BA-er (bekende Amerikaan) beschuldigd van seksueel machtsgedrag en in Nederland volgt een kleine lawine van openbaringen. Zo werken media als vermenigvuldigingsinstrument. Vroeger


Twee rechtszaken in Nederland hebben nu als onderwerp de vraag of de beklaagde bij zijn volle verstand was tijdens daden als neuroloog of chantage van Linda de Mol. De rechter zit nu voor de onmogelij


Om intolerantie te bestrijden moet tolerant Nederland zelfs soms intolerant worden. Het is een paradox die soms opklinkt, zoals gisteren in het Buitenhof-debat. Beknotting van tolerantie is intolerant