Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Als Plutonen langs de aarde scheren, zouden ze van de ene verbazing in de andere vallen. Afgezien van bergen, ijsvlaktes en veel water zouden zij immaterieel het volgende aantreffen en rapporteren. “Er wonen wezens, die voor het merendeel uit water bestaan en een zestal basiselementen, afkomstig van gestorven zonnen. Ze hebben geen gemeenschappelijke naam. Terranen zou kunnen. Wij noemen ze vooralsnog Aardenaars. Zij streven naar harmonie, eenheid en vrede. Edoch, ze spreken 6000 verschillende talen en dialecten, zijn heel rijk en heel arm, zijn gezond maar ook veel ziek, spreken en schrijven, maar zijn ook vaak analfabeet, aanbidden meer dan 100 verschillende goden, hebben honderdduizenden boeken, maar brengen alles terug naar twee oude boeken van eeuwen her en drie paden van Verlichting, onderzoeken alles, maar hebben in geen 2500 jaar filosofie antwoord op de vraag waarom zij bestaan kunnen vinden, ze hebben een hemel en een hel, maar die hebben we niet kunnen ontdekken, hebben emotie naast ratio en soms gelijktijdig door elkaar heen, zweren geweld af, maar moorden aan de lopende band, hebben pleisters, zalven en rollators, maar ook snelvuurgeweren en atoombommen en hebben wetenschap verdeeld over 621 specialisaties, tellen het jaar Nul vanaf 35 verschillende jaartallen of beginmomenten, achten zich uniek in de kosmos maar stammen af van een voormoederlijke aap en proberen meer te weten te komen van Pluto. Hun levensvisie is aanpassen aan de omgeving en zo overleven, terwijl hun kennis aangeeft dat dit niet kan zonder evenwichtig gedrag binnen diezelfde omgeving. Zij zijn daarmee de grootste vijand van zichzelf.

Ons advies is “links laten liggen en doorvliegen. We komen over 500 jaar nog wel eens terug als ze met z’n 15 miljarden zijn en vreemd genoeg hun groene, waterrijke aarde pogen te verruilen voor hun kale Maan. Dankzij de mindere zwaartekracht springen zij daar dan een gat in de lucht. “ Over en uit.

Interessante artikelen

Wat ik mis in de klimaatdiscussie is voor gelovigen de rol van God/Allah. Als we een dreiging zien van de ondergang van de mensheid of in ieder geval grootschalige rampen, dan zijn er twee mogelijkhed


Om intolerantie te bestrijden moet tolerant Nederland zelfs soms intolerant worden. Het is een paradox die soms opklinkt, zoals gisteren in het Buitenhof-debat. Beknotting van tolerantie is intolerant