Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

De Europese Unie wordt als proces tot vereniging van Europa wel verdedigd met het argument, dat dit oorlogen moet voorkomen. Dat is ook mijns inziens het beste argument om te pogen die eenheid te vormen. We weten maar al te goed hoe het vroeger eraan toeging. Oorlog na oorlog teisterde dit deel van het continent. Voor zover het de 28 lidstaten betreft lijkt die vredesbeweging vooralsnog te slagen. Maar laten we beseffen dat dit pas sinds een kleine 30 jaar gedeeltelijk is gelukt. Yoegoslavië ligt nog vers in het geheugen. De werkelijkheid is, dat het vanuit geografisch perspectief nog helemaal niet is gelukt. Ga maar na.

 

Aan de afvalrace naar deelname aan het Europese kampioenschap doen onder andere mee Israël, Armenië, Azerbeidzjan, Georgië en Kazakstan. Vreemd. Sinds waneer hoort Israël bij Europa. Dit land is in velerlei opzichten een oosters land, onderdeel van de Levant. De andere vier genoemde landen waren tot kort onderdeel van de Sovjet-Unie en zijn nu wat men wel noemt satellietstaten van Rusland. Zij zijn pakweg gelegen tussen de Zwarte en de Kaspische Zee en aangrenzende regio. Als men ze rekent tot Europa dan zijn ze dus niet Midden-Azië. Als men ze rekent tot oud-onderdeel van de Sovjet Unie zijn ze nog wel Europees. Maar dan is Rusland dit ook en is de oorlog in Oekraïne, waaraan onmiskenbaar Rusland meedoet, een Europese oorlog. Ook de recente oorlog in en met Georgië van Rusland is dan een Europese oorlog en de verhoudingen zijn nog steeds zeer vijandig. Ook met Tsjetsjenië, al doet dit niet mee aan de EK-voetbalkandidaten. Dat zijn al drie oorlogen of oorlogshaarden in Europa.

 

Het bizarre is nu, dat als de EU zou willen gaan praten met de Russische Federatie om de oorlogen in Europa te stoppen dit zou worden afgewezen door Amerika. Vriendjes worden met Rusland is er niet bij. Zo beschouwd is Amerika tegen vrede in Europa. Of vreest de EU dat de Europese vrede niet blijft of het er niet van komt, waarom het de Amerikaanse legermacht als zwaarste afschrikking gebruikt in NAVO-verband? Maar dan is vrede niet het eerste doel van de EU, omdat het nog steeds oorlogen laat zien in onze contreien, waaraan we weinig doen.

 

Opvallend is dat de EU niet aangeeft waar volgens haar de grenzen lopen en waar de EU ophoudt. Nu of in de toekomst. Zo’n houding kan geen enkel land zich permitteren en dus ook de EU niet waar het zegt een eenheid te willen worden en de soevereiniteit van lidstaten te willen verminderen door de impliciete centralisatie van bestuurlijke onderwerpen. Alleen dit al is een reden voor onder andere de Engelsen om grote twijfel te hebben over de opstelling en de richting van de beweging tot centralisatie. Dat Rusland zijn land onder centraal gezag zal willen stellen van een EU-regering is zo goed als uitgesloten. Politiek bezien kunnen we Rusland dus weer niet tot Europa rekenen.

Als wij vrede in Europa willen, zullen we vanuit geografisch opzicht hoe dan ook met Rusland vrienden moeten worden of tot een vriendschappelijker verband moeten komen. Vraag u eens af: wat staat vredesbesprekingen tussen de EU en de Russische Federatie eigenlijk in de weg?

Ook Turkije doet mee aan de EK voetbal. Dit land is niet in oorlog met Syrië of Irak maar leeft wel op voet van oorlog met de Koerden en daarmee met het Midden-Oosten. Als we Turkije rekenen tot Europa en we praten al lange tijd over toetreding tot de EU, beschouwen we of Turkije als Europees of we stappen over de geografische EU-grenzen heen als het Israël en Turkije betreft. In ieder geval zijn we in beide situaties als EU betrokken bij oorlogen in ‘Europa’.

In het ene geval heeft Amerika betwijfelbaar genoeg een hele grote stem in wie we in de EU tot Europa mogen of kunnen rekenen. In het andere geval bemoeien we ons onvoldoende met die landen die we als Europees beschouwen (EK voetbal, het Songfestival) en die zich in oorlogssituaties weten.

Het wordt nog ingewikkelder wanneer we Israël als enigszins Europees beschouwen. Syrië leeft op voet van oorlog met Israël en daarmee impliciet ook alle Syriërs. Als wij Syriërs de EU binnenlaten, ontvangen we dus de vijanden van Israël.

 

De EU hinkt op twee gedachten als het om haar hoogste doel gaat. Dan kun je ook geen strategie ontvouwen, laat staan een plan van aanpak. Of het moet inmiddels zover zijn, dat we op politiek en het hoogste bestuurlijke terrein zo maar wat doen onder een ideologische titel zonder een duidelijk doel voor ogen. Zeg het maar. In mijn wereld leidt zomaar wat doen tot geschipper en zelden tot een vooraf gewenst resultaat. De inzet van middelen is daarmee ook hoogst ongewis, evenals de kosten. Ik bedoel maar.

Interessante artikelen

Geen woorden maar daden. Nederland toont zich krachtig. Politieke correctheid leidt tot hersenverweking. De WRR en CBS, beide overheidsinstanties, stellen voor het woord allochtoon te schrappen.

Allo


Dat woorden en begrippen in de loop van de tijd aan verandering onderhevig zijn is een gegeven van alle tijden. Van sommige woorden vind ik dit jammer. Zo’n begrip is het woord held.

 

In de oudhei