Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Een twintigtal onbehouwen, losgeslagen jongeren verstoorden een discussieavond over het vluchtelingenbeleid in Steenbergen op beschamende wijze. Kranten en televisie tuimelden een week lang over elkaar heen om er schande van te spreken. Terecht, zo behoren debatavonden niet te verlopen. Columnisten wijdden er scherpe kritieken aan.

 

Er wordt evenwel naar mijn mening een enorm vergrootglas op dit optreden gezet. Dergelijke groepen relschoppende jongelui kennen we toch al jaren over geheel andere kwesties. In groter getale hebben wij hen liederen horen zingen tijdens wekelijkse voetbalwedstrijden. ‘Hamas, hamas, hamas alle Joden aan het gas’ waren teksten die voor mij verder gingen dat wat er in Steenbergen gebeurde. Wat deden we eraan? De media schreven er afkeurenswaardig over. Er volgende hier en daar een tv-gesprek, maar er werd nooit één voetbalidioot opgepakt en veroordeeld. Het duurde jaren voordat die spreekkoren verstomden en nog zijn ze niet helemaal weg. Vooralsnog moeten we verwachten dat het verzet tegen de komst van de asielzoekers nog grotere uitspattingen zal gaan vertonen, zoals her en der al het geval was elders in het land.

 

Nederland is geen dictatuur. Er heerst een grote mate van vrijheid. Daar binnen gedragen groeperingen zich ver buiten de grenzen van het fatsoen. Als het om teksten gaat wordt dit veelal verdedigd onder de dooddoener van de vrijheid van meningsuiting. Dat kan voor wie de grens van wat een mening is en de wijze waarop deze wordt geuit ver oprekt. Maar dergelijke uitingen overschrijden dan toch zeker de grens van fatsoen, respect voor een ander en wat wij ook wel beschaving noemen. Blijkbaar leidt die vrijheid, onder dekking waarvan een rekbare tolerantie ontstaat, tot gedragingen die op gespannen voet staan met wat vrijheid is en wat aangepakt moet worden.

 

Vrijheid is namelijk ook dat ik van dergelijk gedrag verschoond wens te blijven. Dus als de vrijheid van mening heilig is en zonder grenzen, waar trekken we dan de grens als het om fatsoen gaat? Of hebben we een soort Schengen op beschavingsgebied? Namelijk alle binnenlandse fatsoensgrenzen zijn opgeheven, waardoor deze groeperingen denken dat zij ook al in Rome de beschaving mogen molesteren. De dommeriken moeten beseffen, dat zij het verkeerde voorbeeld geven. Volgens het gelijkheidsbeginsel (dezelfde wet voor iedereen) mogen vluchtelingen zich straks net zo gedragen als zij deden in Steenbergen en elders. Het hek is dan van de dam. Ook dat hek.

Interessante artikelen

Ons zonnestelsel is een reuzenplaneet kwijtgeraakt. Dit schrijft de Amerikaanse astronoom David Nesvorny in een artikel dat  (1 december) is verschenen in the Astrophysical Journal Letters.  Wisten de


Het is niet leuk, maar weglopen voor de realiteit duurt precies een week als stevige oplossingen uitblijven. Een paar actuele kwestie op een rij: Griekenland, Rusland, de studentenopstand, de positie