Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

2015 was eigenlijk een Jaar van Hoe het niet moet. Ik ga u niet lastig vallen met een opsomming van alle negatieve gebeurtenissen. U weet het langzamerhand allemaal wel, als was het maar omdat kranten en televisie de overzichten breeduit tot u brachten.

Deze bundeling van het nieuws maakt eigenlijk vreemd genoeg duidelijk, dat het allemaal geen nieuws is. Bijna alle vervelende of wrede zaken hebben historische equivalenten. Gebeurtenissen die statistisch veel voorkomen geraken tot gezegdes, al spreken die elkaar vaak tegen.

De geschiedenis herhaalt zich, luidt het gezegde. Onder de zon geen nieuws bevestigt dit. Als deze zegswijzen juist zijn, kennen we dus wel onze toekomst en is het gezegde dat de toekomst verborgen ligt in de schoot der dingen niet correct.

Lessen uit de geschiedenis trekken wil aangeven, dat we van het verleden kunnen leren. Kunnen, want het heeft er veel van weg, dat we dit niet doen. We vervallen in onze fouten. De mens is de maat der dingen.

Goed voorbeeld doet volgen. Helaas fout voorbeeld ook. Dat wordt op zijn beurt bevestigd door het gezegde dat wie met pek omgaat ermee besmet wordt.

Wie zijn neus stoot, stoot zijn aangezicht. En wie zijn billen brandt moet op de blaren zitten. Waarheden als koeien. Doorgaans aloude, die je niet uit de sloot moet halen. Want als er één schaap over de dam is volgen er meer. Een vluchtelingenstroom is er het voorbeeld van.

Vele handen maken licht werk. Maar loon naar werken komt bij veel handen in een heel ander daglicht te staan. De kansen kunnen keren, wil een hoopgevende mededeling zijn. Maar dit is altijd verkeerd begrepen, want als de kansen keren worden het onkansen. Wie niet in zeven sloten tegelijk loopt, zegt niets over de wandelaar. Het geeft aan dat je je in een woestijn bevindt. Het paard niet achter de wagen spannen klinkt logisch, maar wanneer bij auto’s de motor achterin zit, gaat deze vlieger niet op.

Met je leven moeten betalen klopt voor wie bedenkt dat de vis duurt wordt betaald. Vooral voor de vis dan. Boter bij de vis helpt daar voor het dier niet bij. Geen woorden maar daden is geen gezegde dat de politiek omarmt en dat je eerst tot tien moet tellen alvorens iets te zeggen, leggen banken heel anders uit.

Kortom, het wordt tijd voor nieuwe gezegdes. Indachtig het je moet geen oude schoenen wegdoen voordat je nieuwe hebt, voelt u op uw klompen aan, dat van toepassing is wie de schoen past trekke hem aan.

Ik doe enige suggesties voor het jaar 2016.

* Liever miswoorden dan misdaden.

* Twee weten meer dan één, tenzij die tweede dommer is.

* Eigen volk eerst zet jou achteraan.

* Voor alle mensen ben jij die ander.

* Over geloof valt niet te twisten.

* Beter één zon op je dak dan tien in je huis.

* Geluk is iets om niet in te trappen.

* Als je blijft staan in een rij, trekt de rest je voorbij.

* Je kunt je handen pas uit de mouwen steken, als je een hemd hebt.

* Je hoofd erbij houden IS een gelijkteken.

Spreekwoordelijk een goed 2016 toegewenst.

Ben en Rayisa

Ik zocht de afgelopen dagen naar zaken die een positief licht werpen op 2016. Niet gemakkelijk. Zelfs de natuur lijkt behoorlijk van slag. Extreme weersverschijnselen doen zich op veel plekken in de wereld voor. Het weer lijkt uit het lood. El Niňo is de oorzaak, of in ieder geval één van de oorzaken. Verandering daarvan ligt buiten ons vermogen.

Interessante artikelen

Uitzichtloos…..

Van de binnengrenzen naar de buitengrenzen en terug naar de betonblokken op markten en andere publieke gelegenheden, dat beschrijft ons verweer tegen wat we noemen terroristen. Dit wo


De IS-beweging heeft een tweede westerling onthoofd. Na de Engelse journalist verloor nu een Amerikaazichse reporter het leven. De boodschap die de onthoofding begeleidde is duidelijk. “Laat ons met r